procedura wprowadzania stanu wyjątkowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
procedura wprowadzania stanu wyjątkowego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

procedura wprowadzania stanu wyjątkowego
Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony tylko wtedy, gdy nie ma możliwości uniknięcia zagrożenia przy użyciu zwykłych środków konstytucyjnych i tylko w trzech sytuacjach:
w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa
w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli
w razie zagrożenia porządku publicznego
rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego wydaje Prezydent RP, ale jedynie na wniosek RM
stan wyjątkowy obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta w Dzienniku Ustaw
nie później niż 48 godzin po podpisaniu rozporządzenia Prezydent ma obowiązek przedstawić je Sejmowi
Sejm rozpatruje to rozporządzenie niezwłocznie, nie musi go zatwierdzać, ale może je uchylić bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności min. połowy ustawowej liczby posłów
stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni
przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu, na czas nie dłuższy niż 60 dni
po tym okresie stan wyjątkowy musi być zniesiony
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz