Problemy egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy egzaminacyjne - strona 1 Problemy egzaminacyjne - strona 2

Fragment notatki:

Gabriela Łukasik
PROBLEMY EGZAMINACYJNE
PRZEDMIOT:"ANALIZA FINANSOWA"
I. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa.
Pojęcie analizy i jej rola w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa.
Prospektywna a retrospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie.
Analiza finansowa jako element analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Sposób wykorzystania informacji finansowej.
II. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
Podstawowe materiały źródłowe ,ich wartość poznawcza i wzajemne powiązania.
Bilans przedsiębiorstwa, treść ekonomiczna, charakterystyka pozycji aktywów i pasywów bilansu,
Bilans ruchu i jego wykorzystanie w analizie finansowej, zestawienie zmian w kapitale własnym.
Rachunek strat i zysków, treść ekonomiczna, powiązanie z bilansem i zasadami ustalania dochodu podatkowego.
Rachunek przepływów pieniężnych, treść ekonomiczna, sposób ustalania, wartość poznawcza. Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej w ocenie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
III. Syntetyczna analiza i ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa.
Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa, czynniki kształtujące wynik finansowy, analiza kosztów, marża brutto i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa.
Treść ekonomiczna podstawowych miar oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa.
Powiązania wskaźników syntetycznych i ich związek z podstawowymi obszarami decyzyjnymi przedsiębiorstwa ( model Du Ponta ).
Czynniki decydujące o zmianie wskaźników syntetycznych.
Ocena pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym.
IV. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.
Analiza sytuacji majątkowej ( wielkość, struktura, wykorzystanie składników majątkowych ), powiązanie z dochodowością, płynnością i ryzykiem.
Analiza struktury kapitału przedsiębiorstwa:
2.1 Zakres i etapy analizy struktury kapitału, pojęcie optymalnej struktury kapitału
2.2 Pojęcie dźwigni finansowej i jej wykorzystanie w analizie finansowej.
2.3 Analiza stopnia zadłużenia i zdolności do obsługi długu.
2.4 Ocena wpływu struktury kapitału na rentowność przedsiębiorstwa, płynność i ryzyko.
V. Analiza sytuacji kapitałowo - majątkowej przedsiębiorstwa.
1. Pozioma analiza bilansu jako podstawa oceny prawidłowości finansowania działalności przedsiębiorstwa, złota zasada bilansowa i finansowa.
2. Analiza finansowa źródeł pokrycia aktywów trwałych przedsiębiorstwa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz