Problematyka związku przyczynowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka związku przyczynowego - wykład - strona 1 Problematyka związku przyczynowego - wykład - strona 2 Problematyka związku przyczynowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PROBLEMATYKA ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO.
Związek przyczynowy:
1. 1. stanowi ogolną i podstawową przesłankę odpowiedzialności cywilnej.
2. 2. wyznacza granice tej odpowiedzialności (przesłanka ograniczająca odpowiedzialność).
Ad. 1) Związek przyczynowy to obiektywna zależność między pewnym stanem rzeczy (przyczyna) a
powstaniem szkody, który ma być skutkiem tej przyczyny.
Zależność ta polega na tym, że w razie wyeliminowania przyczyny powstaje obiektywne
prawdopodobieństwo, że szkoda nie wystąpi. Od strony pozytywnej - wystąpienie przyczyny obiektywnie (a
więc niezależnie od stanu wiedzy stron) zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia skutku. Przyczyna jest
warunkiem sine qua non, tj. takim bez ktorego szkoda by nie powstała.
Związek ten może, ale nie musi się sprowadzać do związku o charakterze fizycznym (np. rzut kamieniem
przyczyną wybicia szyby), może być związkiem o charakterze bardziej subtelnym - np. może uwzględniać
pewne przeżycia psychiczne osob uczestniczących w zdarzeniu (np. dziecko pozostawione bez opieki wyrządza
sobie szkodę to brak tej opieki był okolicznością warunkującą, umożliwiającą powstanie tego rodzaju szkody;
brak oświetlenia klatki schodowej sprzyja powstaniu szkody w postaci uszkodzenia ciała osoby, ktora spadnie ze
schodow). Może to być powiązanie o charakterze normatywnym np. jeżeli radca prawny spoźni się z
wniesieniem apelacji to wyrok niekorzystny uprawomocni się i szkoda będzie wynikać nie tylko z fizycznych
zachowań ale też z faktu, że prawo przewiduje w takim układzie określone skutki prawne.
Pierwszy test jaki trzeba przeprowadzić, aby ustalić czy ma miejsce związek przyczynowy, to test sine qua
non - pytamy czy w konkretnej sytuacji nie wystąpienie tego co określamy jako przyczynę wyłączałoby
powstanie szkody. Jeżeli odpowiedz jest pozytywna tj. szkoda nie miałaby miejsca, gdyby wyeliminować daną
przyczynę tzn. że związek przyczynowy zachodzi (np. brak rzutu kamieniem w szybę - szyba nie wybita; klatka
schodowa należycie oświetlona - prawdopodobieństwo upadku ze schodow znacznie ograniczone; dziecko
należycie pilnowane - ryzyko wyrządzenia sobie szkody znacznie mniejsze). Ustalenie istnienia powiązania sine
qua non odpowiada ujęciu związku przyczynowego w teorii równowartości warunków tzn. przyczyną danego
skutku jest każdy czynnik bez ktorego ten skutek by się nie pojawił. Przyjęcie tej formuły pozwala wyznaczyć
najrozleglejsze granice związku przyczynowego jako powiązania obiektywnego np. teoria ta jest przyjmowana w
pr. karnym, gdzie konsekwencje szerokiego ujęcia związku przyczynowego, są ograniczane przez pozostałe


(…)

… przyczynowy nie jest bezpośredni, a jedynie pośredni - tzn. między zdarzeniem szkodzącym
a szkodą poszkodowanego jest powiązanie wielo ogniwowe. Typowe jest powiązanie: przesłanka
odpowiedzialności to ruch pojazdu mechanicznego - wypadek drogowy jako zdarzenie nagłe, w ktorym
realizuje się moc szkodząca określonej przesłanki. Tu jest związek bezpośredni. Z wypadku wynikają
konsekwencje ujemne…
… zapałkę nie odpowiada za śmierć
człowieka, bo nie ponosi winy. Przy odpowiedzialności cywilnej na zasadzie ryzyka tego dodatkowego
kryterium selekcji nie mamy. Jeśli na polowaniu jeden z myśliwych został postrzelony przez drugiego, następnie
usiadł pod drzewem i czekał na pomoc a w tym czasie wybuchła burza i piorun uderzył w drzewo zabijając
myśliwego to można powiedzieć, że gdyby człowiek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz