Problematyka wartości chrześcijańskich- pedagogika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka wartości chrześcijańskich- pedagogika - strona 1

Fragment notatki:

Problematyka wartości chrześcijańskich i ich wykorzystanie w wojsku jest tematem wielu pedagogów wojskowych, powołaniem każdego kapelana wojskowego, a także chlebem każdego dowódcy.             Wybrałam właśnie ten temat ponieważ uważam, że jako kandydatka na oficera powinnam już teraz zagłębiać się w tej problematyce, gdyż na mnie bezpośrednio jako dowódcę i wychowawcę w przyszłości będzie spoczywał obowiązek kształtowania podstaw i osobowości młodych żołnierzy.             Największy wpływ na wychowanie i kształtowanie pewnych postaw ma autorytet. Ten zaś w wojsku ma szczególne znaczenie w kształtowaniu młodego człowieka, począwszy od pierwszego dnia, dowódca staje się obrazem przedstawiającym ideały wojska i na nich zaczyna bazować młody żołnierz w systematyzowaniu jego hierarchii wartości.Wydaje się, że współczesny młody człowiek odczuwa głód i zapotrzebowanie, a nawet tęsknotę, szczególnie za sprawdzonym autorytetem moralnym.             W tym świetle pojawia się pytanie: jakie rysy zasadnicze powinien posiadać autorytet, zwłaszcza moralny, dowódca, aby był przyjęty przez żołnierzy, a równocześnie aby jego oddziaływanie było owocne i skuteczne.Wielu autorów, ukazując ideał wychowawcy, podkreśla jako jedną z istotnych cech i wartości chrześcijańskich miłość bliźniego.  Głównym celem autorytetu jest przekazanie żołnierzom swoich cech dodatnich, przy wyeliminowaniu ewentualnych własnych wad i słabości, tak by podwładny stał się podobny w postępowaniu swego dowódcy w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kierowniczym czynnikiem wychowania jest to, czym jest dowódca, a właściwie za co się ma i czym chciałby jeszcze być.   Innymi słowy chodzi o osobowość dowódcy, która powinna być przez niego uświadomiona,  bo tylko wtedy będzie mógł oddziaływać na podwładnych. Dowódca który ma w sobie rozwinięte życie wewnętrzne i czuje swą duchową wspólność z podwładnym ma jednocześnie silne poczucie odpowiedzialności, obowiązku, potrzebę doskonałości.  Nie obcą powinna być dla dowódcy odwaga co w wartościach chrześcijańskich jest postrzegane jako męstwo- jeden z darów Ducha Świętego.Męstwo jest to odważna postawa w obliczu poważnego niebezpieczeństwa, które zagraża życiu. Taka postawa to zarówno nieuleganie strachowi jak i nie podda się bezmyślnym i bezcelowym odruchom śmiałości. Człowiek prawdziwie mężny jest rozumnie odważny. Nie cofa się łatwo, lecz także nie atakuje zbyt pochopnie. Męstwo to zdolność pozwalająca do końca pełnić swoją służbę, zwłaszcza w sytuacjach wymagających  poważnego wysiłku i najwyższego hartu duchu. Dowódca musi być człowiekiem bezwzględnie odważnym. Odwaga musi być nieodłączną cechą i sprawą honoru każdego żołnierza.Zarówno na polu walki jak i w warunkach pokojowych powinna cechować go zimna krew i zdolność śmiałego stawiania czoła każdemu niebezpieczeństwu.

(…)

… osobowości poprzez właśnie swój przykład.              Wpływ wychowawczy wartości chrześcijańskich prezentowanych poprzez osobowość dowódcy będzie zależał od jego zdecydowanej postawy, wyraźnego celu i jasnego kierunku działania wychowawczego, wynikającego z głębokiego spojrzenia w życie i orientowania się w obiektywnym świecie wartości oraz od bezinteresowności i nastawienia życzliwego na pomoc…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz