Prawo rolne - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rolne - wykład 7 - strona 1

Fragment notatki:

9.04.2010 1. Ubezpieczenia społeczne rolników 1) do roku 1978 polski rolnik nie był objęty powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych (nie miał prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, zasiłków) kryteria dostępu do świadczeń: a. wiek emerytalny- 60/65 lat k/m b. składka (była i jest niewysoka)- determinantem dochód; 15% środków funduszu pochodzi ze składek, w 85% dokłada budżet państwa (podobnie we wszystkich państwach członkowskich). Wyższa składka rolników gospodarujących na powierzchni ponad 300 ha. system wzorowany na rozwiązaniach francuskich c. ustawa z 27.10.1977, ustawa z 14.12.1982, ustawa z 20.12.1990. Pod rządami dwóch pierwszych ustaw dodatkowe kryterium sprzedaży parostwu określonej ilości płodów rolnych, niewielki wymiar d. zaprzestanie pracy, przekazanie gospodarstwa rolnego innemu rolnikowi  ustawa z '77: przekazanie państwu bądź tzw. następcy → z kręgu rodziny, pokrywające się mniej więcej z kręgiem spadkobierców. Na Skarb Państwa- na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez naczelnika gminy, gospodarstwo przechodziło na rzecz państwowego majątku ziemi. Umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy sporządzana przed naczelnikiem gminy- przenosiła własność (inna szczególna forma czynności prawnej, skutki prawne takie same jak aktu notarialnego), szczególny typ czynności prawnej, pozakodeksowy, umowa cywilnoprawna, który rządzi się własnymi prawami, nie można zastosować analogii do umowy darowizny, nie można rozwiązać tej umowy  ustawa z '82: ostawienie od tej formy szczególnej czynności prawnej- teraz w formie aktu notarialnego, ale też nie można stosować analogii do innych umów kodeksowych. Znowelizowania w '89- dopuszczona możliwość rozwiązania tej umowy w ściśle określonych przypadkach, obowiązuje to do dzisiaj. Priorytet następcy, a nie Skarbowi Państwa, rolnik musiał najpierw swoją wolę rozporządzenie skierować na następcę, dopiero gdy żadne z następców nie wyraził woli przejęcia gospodarstwa, wtedy mógł rozporządzić swoim gospodarstwem na rzecz SP  ustawa z '90: wzorowania na ustawie francuskiej. Rozporządzenie gospodarstwem- możliwość dokonania poprzez dwie umowy: 1)umowa z następcą art.84- wyłącznie skutki o charakterze zobowiązującym, Art. 87. Na żądanie rolnika sąd może rozwiązać umowę z następcą, jeżeli następca bez usprawiedliwionych powodów nie podjął albo zaprzestał pracy w gospodarstwie rolnika, nie wywiązuje się z obowiązków przyjętych w umowie lub postępuje w taki sposób, że nie można wymagać od rolnika, aby spełnił obowiązki względem następcy. 2)zawierana po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz spełnieniu innych warunków, jeżeli strona uchyla się od zawarcia tej umowy- przysługuje powództwo o zawarcie umowy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz