prawo - Postacie zastępstwa

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo - Postacie zastępstwa - strona 1 prawo - Postacie zastępstwa - strona 2

Fragment notatki:


8. Zastępstwo (przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura)
Konieczne jest, aby osoby prawne np. banki, mogły posługiwać się zastępcami, zastępcą może być przedstawiciel, pełnomocnik, prokurent. Osoby prawne nie mogłyby działać gdyby nie mogły posługiwać się zastępcami.
Co jest charakterystyczne dla działania zastępcy ?
Wspólnym mianownikiem wszystkich zastępców jest to, że skutki prawne aktualizują się w cudzej sferze prawnej.
Postacie zastępstwa:
występowanie w charakterze piastuna organu osoby prawnej. Piastunem organu osoby prawnej jest ten, kto działa za osobę prawną, jeżeli działa piastun organu to działa ta osoba prawna. Piastunem organu może być np. członek zarządu uprawniony do reprezentacji do osoby prawnej.
pełnomocnik to zastępca bezpośredni, pełnomocnikiem jest ktoś, kto działa w imieniu i na rzecz innej osoby tzw. reprezentowanego. Istotą pełnomocnictwa jest działanie w cudzym imieniu. W cudzym imieniu działa tylko ten, kto ujawnia wobec osoby trzeciej, że zarówno rola strony, jak i skutki prawne podejmowanej wobec niego czynności aktualizują się w cudzej sferze prawnej a więc w sferze prawnej reprezentowanego. W pełnomocnictwie występują 2 strony: pełnomocnik i reprezentowany. - przekroczenie granic umocowania oznacza działanie więcej niż jest się upoważnionym;
- działanie bez umocowania oznacza działanie kiedy upoważnienie już nie funkcjonuje;
- nadużycie umocowania wykorzystanie umocowania poza pewien zakres (np. jeśli sprzedając produkty max rabat, którego sprzedawca może udzielić wynosi 5% a udzieli 15% rabatu).
zastępstwo pośrednie , mamy do czynienia z nim kiedy zastępca nie ujawnia swojego mocodawcy, zastępca zawiera umowę w imieniu własnym ale na cudzy rachunek, jako przykład można wskazać komisy samochodowe, umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy komisantem a klientem, natomiast przeniesienie własności następuje pomiędzy właścicielem samochodu a klientem.
przedstawiciel ustawowy , przedstawicielem ustawowym są: rodzice w stosunku do dzieci, opiekun osoby ubezwłasnowolnionej, kurator osoby ubezwłasnowolnionej. W przypadku przedstawicielstwa ustawowego to ustawa upoważnia przedstawiciela ustawowego do działania w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej.
Pełnomocnik a przedstawiciel ustawowy ?
Mocodawca upoważnia pełnomocnika do działania w cudzym imieniu a przedstawiciela ustawowego upoważnia ustawa do działania w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej.
posłaniec to osoba, która przenosi treść cudzego oświadczenia woli na linii osoba A osoba B, posłaniec nie ma wpływu na treść oświadczenia woli tylko je fizycznie przenosi z osoby a na osobę b. Posłaniec nie robi nic w sferze prawnej, działa w sferze faktu.

(…)

…, która przenosi treść cudzego oświadczenia woli na linii osoba A osoba B, posłaniec nie ma wpływu na treść oświadczenia woli tylko je fizycznie przenosi z osoby a na osobę b. Posłaniec nie robi nic w sferze prawnej, działa w sferze faktu.
prokurent jako pełnomocnik jest wpisany do rejestru (w postaci ewidencji gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek). W przypadku prokurenta nie należy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz