Prawo - podstawowe terminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo - podstawowe terminy - strona 1

Fragment notatki:

Prawo Prawo - zespół reguł postępowania, należnego zachowania ludzi. Przepisy są adresowane niekoniecznie do osób fizycznych, także do innych podmiotów, ale w skład wszystkich tych podmiotów wchodzą ludzie. (np. spółka a kcyjna musi dokonać czynności dokonuje ich zarząd jego członkowie czyli ludzie). Reguły zachowania to nie tylko reguły prawne, ale także np. instrukcje, przepisy kulinarne.
Reguły prawne wyróżnia to, że są one zagwarantowane , zabezpieczone, sankcjonowane przez strukturę, którą jest państwo . Państwo dysponuje przymusem (ma spowodować, wymusić przestrzeganie tych właśnie reguł). Jednak nie w każdym przypadku grozi przymus.
Przymus - wszelkie działania, które mają spowodować, żeby reguła była wdrożona. - jest to prawo w znaczeniu przedmiotowym.
Reguły prawne są połączone ze sobą poprzez więzi formalne , nie koniecznie z treści jednej wynika treść drugiej.
Istnieją przepisy wyższego i niższego stopnia .
Reguła wyższego stopnia określa, jaki organ, w jakim trybie, wg, jakiej procedury, kiedy i w jakim zakresie może ustanowić regułę niższego stopnia. Nie koniecznie przesądzają o treści. Treść zależy od odpowiedniego niższego organu. (n p. konstytucja mówi, że ustawy mogą powstawać ustawy ) Brak powiązań treściowych, ale są powiązania formalne
Reguła niższego rzędu nie może być sprzeczna z regułą wyższego rzędu.
Reguły moralne i etyczne - nie posiadają sankcji państwowego przymusu, nie ma powiązań formalnych, ale są powiązania formalne, czyli treściowe, np. dobro należy czynić a zła unikać, należy postępować tak, żeby nie krzywdzić innych ludzi - system reguł. Podstawowa reguła moralna - kierować się wolą Bożą, ponieważ bór nadał te reguły, np.
Prawo i moralność - na tych obszarach pojawiają się często sprzeczności. Reguły mogą dotyczyć:
Sfery prawa i moralności - zachowania regulowane przez prawo i moralność występują
Wyłącznie praw a ( np. przepisy o charakterze moralnym, proceduralnym, termin - jest on moralnie neutralny ) Wyłącznie moraln ości - sfera wyłącznie moralna (np. ustępowanie miejs ca w tramwaju osobom starszym, nie ma sankcji prawn ej, nie można wymierzyć kary temu, kto nie ustępuje ) Pojęcie dobra i zła można rozumieć dwojako: P atrzenie przez pryzmat wartości podstawowej - czy coś jest złe lub dobre w samym sobie.
Znaczenie instrumentalne - czy coś jest złe do czegoś, lub dobre do czegoś - Co zrobić, gdy moralność i prawo są na jakiejś płaszczyźnie sprzeczne? - Na tym gruncie pojawia się pytanie o charakterze filozoficznym. Prawo powinno być oparte na wartościach moralnych, a nie powinno być z nimi sprzeczne. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz