Prawo pierwotne, plan Marshalla

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pierwotne, plan Marshalla - strona 1 Prawo pierwotne, plan Marshalla - strona 2 Prawo pierwotne, plan Marshalla - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO PIERWOTNE Plan Marshalla (ERP) - plan aktywnej rekonstrukcji Europy, ogłosił go George Marshal,
ówczesny sekretarz stanu USA, 2.06.1947 r. Plan zakładał:
• napływ poważnej pomocy dla krajów Europy zach. (gotowe produkty i pożyczki, których
wykorzystanie miał kontrolować jednak rząd amerykański)
• powołanie organu delegowanego do kierowania rozdziałem pomocy amerykańskiej.
Organ ten został powołany 16 kwietnia 1948 r. pod postacią Europejskiej Organizacji Współpracy
Gospodarczej. Do organizacji przystąpiło 16 państw: Austria, Belgia, Dania, Francja, Holandia,
Grecja, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka
Brytania, Włochy, Turcja, NRF (1949) i Hiszpania (1959). Zadania Organizacji:
• rozdział pomocy w ramach planu Marshala pomiędzy sygnatariuszami
• sprawowanie kontroli nad realizacją planu
• redukcja przeszkód w zakresie taryf i normatywów, importu w celu zapewnienia wzrostu
handlu międzynarodowego (Europejska Unia Płatnicza) oraz stref wolnego handlu
Jesienią 1961 r. EOWG przekształciła się w Organizację Współpracy i rozwoju Ekonomicznego.
Wtedy weszły do niej USA, Kanada i Japonia.
Z planu Marshala skorzystały tylko kraje Europy Zach., gdyż ZSRR stworzył swoją Europejską
Organizację Współpracy Gospodarczej (1949), do której przymusił kraje Europy Wsch, m.in.
Polskę. NATO ( North Atlantic Treaty Organisation ) - powołane do życia na podstawie tzw. Traktatu
Brukselskiego, 17 marca 1948 r. Było i jest podstawą struktury obronnej Europy Zach. i Środkowo-
Wschodniej. W jego skład wchodzi 28 państw: Albania, Belgia, Bułgaria, Kanada, Chorwacja,
Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa,
Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,
Turcja, USA, Wielka Brytania. Rada Europy - jej prekursorem był zwołany w maju 1948 r. w Hadze Kongres Europejski pod
przewodnictwem W. Churchilla (kongres haski). 5 maja 1949 r. podpisano akt o utworzeniu Rady
Europy z siedzibą w Strasburgu. Została utworzona w intencji popierania wszelkich działań i
inicjatyw zmierzających do ściślejszej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie
ochrony ideałów politycznych i wolności tworzących wspólne dziedzictwo cywilizacji i demokracji
współczesnej. Trzon założycieli Rady stanowiły państwa - sygnatariusze Traktatu Brukselskiego,
czyli Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg i Wielka Brytania. Dziś RE liczy 47 członków. Cele:
• stanie na straży praw człowieka


(…)

…, która często prowadzi do paraliżu działań organizacji.
Do tej pory Rada uchwaliła m.in. następujące konwencje: Europejską Konwencję o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności (1950), Europejską Kartę Socjalną (1961), a także
Konwencję na temat Bioetyki (1997). Odgrywa też ważną rolę w tworzeniu prawa europejskiego,
pomagając w opracowaniu wielu europejskich traktatów.
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz