Prawo międzynarodowe publiczne- test 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne- test 5 - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne- test 5 - strona 2

Fragment notatki:

1. Atrybutem podmiotowości prawno- międzynarodowoej nie jest: a: ius soli b: ius legationis c: ius tractatum d: ius standi 2. Z ius standi nie wynika: a: prawo do roszczeniowości międzynarodowej b: prawo do legacji czynnej czyli wysyłania c: obowiązek do odpowiedzialności prawno-międzynarodowej 3. Podmiotowości prawno-międzynarodowej nie posiada: a: organizacja pozarządowa b: Zakon Kawalerów Maltańskich c: państwo 4. Podmiotowości prawno-międzynarodowej nie posiada: a: Szwajcaria b: Watykan c: Amnesty International d: UE e: Stolica Apostolska 5. Państwo powstać nie może przez: a: połączenie b: rozpad c: okupację wojskową d: utworzenie e: oderwanie 6. Wskaż zdanie fałszywe. Państwo: a:posiada podmiotowość pierwotną b:posiada podmiotowość szerszą niż podmioty wtórne c:nie posiada podmiotowości szerszej niż podmioty wtórne 7. Podmiotowość prawno-międzynarodowa: a: nie może być w ogóle ograniczona b: może być ograniczona tylko normami ius cogens c: może być ograniczona przez podmiotowość innego państwa d: żadna odpowiedź nie jest trafna 8. Atrybutem państwa nie jest: a: suwerenność b: niepodległość c: ludność d: terytorium e: władza 9. Władza nie : a: musi zostać powołana drogą demokratycznego wyboru b: musi działać efektywnie c: musi być odzwierciedleniem większości narodu 10. Wskaż niewłaściwą odpowiedź- Ludność to: a: grupa ludzi na danym terytorium b: grupa ludzi powiązana poczuciem wspólnoty c: grupa ludzi przywiązana religijnie, kulturowo i historycznie d: wszystkie odpowiedzi są nietrafne 11.Wskaż niewłaściwą odpowiedź- Terytorium to:
a: obszar na którym władza jest wykonywana efektywnie b: obszar zamieszkany przez ludność danego państwa c: obszar który uzyskał niepodległość 12. Atrybutem suwerenności nie jest: a: całowładność b: niepodległość c: samowładność 13. Państwo suwerenne nie może się powołać na: a: zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne b: zakaz użycia siły i groźby użycia siły c: nie obowiązywanie go norm ius cogens 14. Jeżeli Państwo X na podstawie umowy z państwem Y w zamian za korzystanie z dróg wprowadzi zwolnienia wizowe to jest to przykład: a: kondominium b: protektoratu c: służebności d: cesji 15. Jeżeli na terenie Państwa X czasowo władze wykonują Państwa Y i Z z powodu braku efektywnej władzy to jest to przykład a: protektoratu zależnego b: kondominium c: protektoratu niezależnego d: cesji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz