Prawo międzynarodowe publiczne- test 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne- test 12 - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne- test 12 - strona 2

Fragment notatki:

1. O polepszeniu losów rozbitków mówi: a: Konwencja Genewska I z 1949 roku b: KG II z 1949 roku c: KG III z 1949 roku d: III protokół dodatkowy z 2003 roku 2. O jeńcach i kombatantach mówi: a: I protokół dodatkowy z 1977 roku b: KG I z 1949 roku c: KG II z 1949 roku d: KG III z 1949 roku 3. Międzynarodowe prawo humanitarne wyznaje zasadę humanitaryzmu którą nie obejmuje: a: prawo do rzetelnego procesu b: zakaz dyskryminacji c: zakaz tortur d: przestrzeganie godności człowieka 4. Instytucja mocarstwa opiekującego występuje w: a: KG III z 1949 roku b: KG IV z 1949 roku c: I i II protokole dodatkowym z 1977 roku d: żadnym z powyższych aktów 5. Symbol Czerwonego Krzyża i Półksiężyca wprowadzono: a: I protokołem dodatkowym z 1977 roku b: III protokołem dodatkowym z 2003 roku c: IV KG z 1949 roku d: I KG z 1949 roku 6. Symbol Kryształu wprowadzono: a: I KG z 1949 roku b: II KG z 1949 roku c: III protokołem dodatkowym z 2003 roku d: I protokołem dodatkowym z 1977 roku 7. Kombatantem nie jest: a: obywatel walczący b: partyzant c: guerillas d: żadne z powyższych 8. Guerillasi: a: są neutralni politycznie b: prowadzą tzw. wojnę podjazdową c: będą uznanie za kombatantów, jeśli nie noszą broni 9. Jeńcem staje się osoba: a: z chwilą poddania się strony , po której walczyła b: z chwilą dostania się w '' ręce'' nieprzyjaciela c: dopiero po pozbawieniu obywatelstwa 10. Jeniec nie ma prawa: a: do posługi duchownego b: kontaktu z bliskim c: odmowy wykonania kary dyscyplinującej d: humanitarnego traktowania 11. Z KG dot. ochrony ludności cywilnej podczas wojny wynika, że: a: państwo okupujące może dokonywać wysiedleń ludności okupowanego rejonu b: państwo okupujące nie może dokonywać przesiedleń własnej ludności na tereny okupowane c: państwo okupujące może dokonywać przesiedleń własnej ludności na tereny okupowane d: żadne nei jest właściwe 12. Po wojnie jeńca należy: a: repatriować b: rekapitulować c: przesiedlić d: wysiedlić 13. Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie: a: jest organizacją pozarządową b: działa w oparciu o prawo szwajcarskie c: jest organem wyspecjalizowanym ONZ d: prowadzi tzw. dyskretnej dyplomacji 14. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża : a: posiada siedzibę w Genewie b: poprzez działania nie wywołuje skutków prawno-międzynarodowych c: posiada siedzibę w Hadze d: żadne z powyższych 15. Krajowe Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża: a: działają na podstawie prawa szwajcarskiego b: są organizacjami międzyrządowymi c: nie wymagają wpisu do KRS d: działają wg prawa wewnętrznego kraju na którego obszarze działają ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz