Prawo międzynarodowe publiczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

72 prawo międzynarodowe publiczne jest zespołem norm prawnych, wywodzących się albo ze zwyczajów w stosunkach między państwami, które wskutek długotrwałego stosowania przekształciły się w wiążące normy prawne, albo umów między państwami. Prawo wywodzone ze zwyczajów wiąże wszystkie państwa. Natomiast prawo wywodzone z umów wiąże tylko te państwa, które zawarły i ratyfikowały daną umowę.
Prawo międzynarodowe publiczne różni się od prawa wewnątrzpaństwowego m. in.:
zakresem przedmiotowym
Odnosi się do stosunków, relacji między suwerennymi państwami oraz w pewnej mierze do stosunków między państwami i innymi podmiotami, które w pełni lub częściowo mają uznaną przez inne państwa podmiotowość prawno-międzynarodową.
zakresem podmiotowym
Podmiotami prawa wewnątrzpaństwowego są osoby fizyczne i osoby prawne. Podmiotami prawa międzynarodowego są suwerenne państwa oraz organizacje międzynarodowe.
charakterem źródeł prawa
W prawie wewnątrzpaństwowym źródłem prawa są normy ustalane przez władzę publiczną. W prawie międzynarodowym podstawowym źródłem prawa są umowy zawierane przez państwa i ogólnie przyjęte i akceptowane zwyczaje.
sposobem egzekwowania prawa
W prawie wewnątrzpaństwowym organy władzy dysponują środkami przymusu państwowego, co stanowi gwarancję realizacji jego norm. W prawie międzynarodowym sankcje polegają głównie na presji międzynarodowej opinii publicznej, sankcjach gospodarczych czy ograniczeniu lub zerwaniu stosunków dyplomatycznych z państwem naruszającym prawo międzynarodowe.
Inkorporacja - włączenie norm prawa międzynarodowego do systemu prawa wewnątrzpaństwowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz