Prawo konstytucyjne - wykład 13

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 13 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 13 - strona 2

Fragment notatki:

Plebiscyt:
Niekiedy uznaje się go za instytucje tożsamą z referendum
Jako referendum dotyczące przynależności państwowej danego obszaru
Jako głosowanie, referendum nad jednostką
W krajach Ameryki Łacińskiej to głosowanie nad ustawami
Określenie wyborów
Inicjatywa ludowa
Prawo obywateli do wystąpienia z projektem ustawy:
Może rozpocząć to normalny tryb ustawodawczy
Albo też projekt poddawany jest referendum
Pod względem materii:
Inicjatywa konstytucyjna
Inicjatywa ustawodawcza
Inicjatywa:
Sformułowana - obywatele przedstawiają gotowy projekt ustawy
Nie sformułowana - wyborcy przekazują pomysł, wizję na podstawie której jest tworzony projekt
Weto ludowe
W Polsce nie występuje (występuje - Szwajcaria, Włochy). Polega na sprzeciwie do już uchwalonej ustawy (odpowiedniej grupy obywateli). Skutkiem tego jest poddanie tej ustawy pod referendum.
Recall
Prawo odwoływania funkcjonariuszy publicznych, deputowanych przez wyborców.
Konsultacje społeczne
Prawo obywateli do zabrania głosu w trakcie prac nad aktem prawnym
Petycje
Prawo obywateli do złożenia wniosków do organów władzy.
Sprzeciw ludowy (obywatelski)
Prawo społeczeństwa do uzasadnionego oporu w różnych formach (bojkot instytucji państwowych, manifestacja, opór zbrojny).
Niekiedy wyróżnia się tzw.:
Prawo do oporu - jeżeli możliwość oporu jest przewidziana w przepisach prawnych (np. Niemcy)
Cywilne nieposłuszeństwo - jeżeli obywatele świadomie łamią prawo w celu obrony wyższej wartości
Zasada przedstawicielstwa (zasada reprezentacji politycznej)
Sytuacja, w której lud sprawuje władzę nie bezpośrednio, ale poprzez swoich przedstawicieli skupionych przede wszystkim w parlamencie, którzy sprawują władzę w imieniu i interesie suwerena.
Demokracja pośrednia
Mandat poselski - pełnomocnictwo, którego wyborcy udzielają posłowi
Mandat imperatywny - wcześniejszy historycznie, bardziej wiążący posła z tymi, którzy go wybrali, poseł jest traktowany jako reprezentant tych, którzy go wybrali; poseł jest skrępowany instrukcjami; może on być odwoływany przez wyborców (Bundesrat w Niemczech)
Mandat wolny - odwrotność mandatu imperatywnego; charakter generalny, poseł jest reprezentantem całego narodu, nie jest skrępowany instrukcjami, nie odwoływalny przez wyborców przed upływem kadencji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz