Prawo handlowe - spółki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - spółki - strona 1 Prawo handlowe - spółki - strona 2

Fragment notatki:

SPÓŁKI 1. ŻRÓDŁA PRAWA O SPÓŁKACH Problematyka prawna spółek unormowana jest w dwóch podstawowych aktach praw­nych: w kodeksie cywilnym z 1964 r. oraz w kodeksie spółek handlowych z 2000 r. Kodeks cywilny reguluje najstarszą ze wszystkich form spółek, tj. spółkę cywilną. Jest to jednocześnie najprostsza forma spółki. Ta właśnie forma spółki stała się wzo­rem, na którym oparto konstrukcje innych, bardziej złożonych form spółek.
Przepisami kodeksu spółek handlowych regulowane są kolejno: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. 2. POJĘCIE SPÓŁKI Spółka jest formą zrzeszenia dwóch lub wię­cej osób zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu (zwykle gospodarczego) lub mających na celu wspólne prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego. Spółkę charakteryzuje po pierwsze istnienie kręgu osób zakładających spółkę, zwanych wspólnikami, po drugie - dążenie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu, po trzecie- połączenie środków umożliwiających osiągnięcie założo­nego celu.
Przepisy kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość zakładania jedno­osobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. W takich spółkach jedyny wspólnik lub jedyny akcjonariusz wykonują wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia. Forma prawna spółki kapita­łowej jest tu wykorzystywana dla prowadzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego. 3. KLASYFIKACJA SPÓŁEK W związku z tym, że unormowanie spółki cywilnej dokonane jest w kodeksie cy­wilnym, pozostałe zaś formy spółek normowane są przepisami kodeksu spółek han­dlowych, odróżnia się spółkę cywilną i spółki handlowe. Z kolei przeprowadzony jest dalszy podział spółek handlowych na spółki osobowe i spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandy­ towo-akcyjną. Spółką osobową jest zresztą także, unormowana w k.c, spółka cywil­na. Cechą spółek osobowych jest, że ich konstrukcja opiera się przede wszystkim na więzi osobistej wspólników, którzy uczestniczą bezpośrednio w pracach spółki. W spółkach kapitałowych podstawowe znaczenie mają nie cechy osobiste wspólni­ków i łączące ich więzy, lecz wnoszony przez nich kapitał. Toteż w spółkach tych zwykle nie ma przeszkód w zmianie wspólników na innych przez zbycie na ich rzecz udziałów w spółce. Spółkami kapitałowymi są u nas: spółka z ograniczoną odpowie­dzialnością (w skrócie sp. z o.o.) i spółka akcyjna, (w skrócie SA). 4. OSOBOWOŚĆ PRAWNA SPÓŁEK Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej (tzn. nie są osobami prawnymi). Handlowe spółki osobowe mogą jednak we własnym imieniu nabywać prawa, zacią­gać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Prowadzą one przedsiębiorstwa pod wła­sną firmą. Toteż spółki te, mimo że nie mają osobowości prawnej, uznawane są za tzw. „ułomne osoby prawne".
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz