Prawo europejskie I - status prawny instytucji unijnych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie I - status prawny instytucji unijnych - strona 1

Fragment notatki:

07.03.2013
STATUS PRAWNY INSTYTUCJI UNIJNYCH:
 Organy główne  Organy wewnętrzne  Organy pomocnicze  Inne organy Organ głównym musi spełniać następujące przesłanki;
 Jego status prawny musi być określony w traktatach  Musi być skompletowany na podstawie wyborów lub mianowania przez państwa członkowskie  Musi mieć samodzielność w określania swojej struktury wewnętrznej (decyduje jaką będzie miał strukturę wewnętrzną). Decyduje o tym w statucie (autonomia organizacyjna, finansowa - organy mają swoje miejsce w budżecie UE, autonomia jurysdykcyjna - organy główne mają zdolność do występowania przed sądami unijnymi, krajowymi i innymi organami które orzekają w danych sprawach; organy główne ponoszą odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód które są następstwem wadliwego działania urzędników unijnych (decyzji); ZASADA RYZYKA W ZATRUDNIENIU - jeśli jako uzrędnik podjęłabym złą, szkodliwą decyzję, płace dwadzieścia pięć tysięcy ojro (jeśli szkoda 1000000 ojro). Organy wewnętrzne:
 O ich powołaniu decydują organy główne  Działają na ryzyko organu głównego - wszelkie korzyści i straty jakie swoich zachowaniem jakie odniosą organy wewnętrzne zapisują się na konto organu głównego. (COREPER I, II, Dyrekcję Komisji Europejskiej, Sekretariat Generalny Parlametu) Organy pomocnicze:
 Komitet Ekonomiczno - Społeczny   Komitet Regionów  Pełnią rolę doradczą i konsultacyjną  Ich status prawny jest określany przez traktaty  Mają one prawo i nie mogą być te prawa pominiętę - prawa do formułowania konsultacji, doradztwa   Organy główne nie muszą działać zgodnie z myślą organów pomocniczych (ale muszą się ich pytać zdanie) Inne organy:
 Nie mają osbowości prawnej, statusu prawnego  Cały szereg organów: komisje, komitety, zespoły  Często tworzą się ad hoc w związku z zasitniałą sytuacją  Składają się z przedstawicieli grup interesu np COPA, organizacje porozumienia związków zawodowych, itd  Towarzyszą one procesowi decyzyjnemu, ale nie mają decydującego głosu ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
Na źródła prawa UE składają się: 
Prawo Międzynarodowe Publiczne →prawo krajowe
 Zasady prawne unii   Traktaty unijne  Aneksu i protokoły uzupełniające  Prawo prawodawcze (ustawodawcze)  Prawo nieprawodawcze (nieustawodawcze)

(…)

… nie mogą już od tej reguły odstąpić. Trybunał rozlicza, czy państwa stosują to prawo i czy stosują je dobrze). procedura in concreto. In dubio pro reo. Lex retro non agit.  Prawo pierwotne pisane - traktaty założycielskie, aneksu i protokoły uzupełniające, traktaty modyfikujące, umowy asocjacyjne. Traktaty założycielskie - są 3 - Traktat o EWWiS (1952), Traktat o EUROATOMIE (1968) i Traktat o EWG
Aneksy i protokoły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz