Prawo cywilne - podstawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - podstawy - strona 1 Prawo cywilne - podstawy - strona 2 Prawo cywilne - podstawy - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYWILNE  –to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki niemajątkowe  pomiędzy równorzędnymi podmiotami Cechy podstawowe: 1.autonomia podmiotów prawa cywilnego 2.brak bezpośredniego przymusu państwowego (dyspozytywność większości norm – tzn. o ile strony nie  postanowiły inaczej) 3.demokratyzm (równorzędność stron, samorządność, brak arbitralności zachowania, duch rozsądnego  kompromisu) wolność umów – co nie zabronione to jest dozwolone Swoboda wolności umów: Strony mają swobodę co do: -zawarcia lub nie zawarcia umów -swoboda wyboru kontrahenta umowy -wolność kształtowania treści umowy formy (umowa pisemna, ustna) -swoboda wyboru prawa równorzędność stron – nie powinno być strony dominującej PODZIAŁ PRAWA CYWILNEGO: Wg. Siudy : 1.część ogólna 2.prawo rzeczowe 3.prawo zobowiązujące 4.prawo spadkowe według Łętowskiej: 1.część ogólna 2.prawo rzeczowe 3.prawo na dobrach niematerialnych 4.prawo zobowiązań 5.prawo handlowe 6.prawo spadkowe 7.prawo rodzinne PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO : 1.kodeks cywilny z 23.04.1964 2.Kodeks rodzinny – opiekuńczy z 25.02.1964 3.Kodeks spółek handlowych z 15.09.2000 4.Kodeks morski z 18.09.2001 5.Prawo wekslowe z 28.04.1936 6.Prawo czekowe z 28.04.1936 7.Prawo przewozowe 15.11.1984 PRAWO PODMIOTOWE –  jest to sfera przyznana przez normę prawną, możliwości działania, które jest  zgodne z prawem (uprawnienia, obowiązek) Rodzaje: I. 1.majątkowe 2.niemajątkowe (prawo osobiste, na dobrach niematerialnych) II. 1.bezwzględne (skuteczne przeciw każdej osobie) 2.względne (przeciw określonej osobie) Sposoby nabywania praw podmiotowych: 1.Pierwotne (nabywanie w momencie powstania) 2.Wtórne (nabywamy prawo, które już istnieje) sukcesja uniwersalna – dziedziczenie Zgodnie z prawem cywilnym – „Nikt nie może przekazać drugiemu więcej praw aniżeli posiada” (DEMO +  JURIS) Ochrona praw podmiotowych: 1.publiczno – prawna (sądy cywilne, sądy polubowne) 2.dopuszczalna samopomoc  Normatywne postacie praw podmiotowych w prawie cywilnym: 1.Prawo podmiotowe bezpośrednie 2.Roszczenie – uprawniony z tego prawa może domagać się od indywidualnie oznaczonej osoby, żeby  zachowała się w inny sposób) 3.Prawo podmiotowe kształtujące – uprawniony przez własne działanie bez udziału drugiej strony może  doprowadzić do powstania zmiany lub ustania stosunku prawnego (np. w ciągu roku od oświadczenia woli  może uchylić się od umowy). Podmioty prawa cywilnego: Jest to układ dychotomiczny – dzielący na dwie grupy, fizyczne i prawne Wraz ze śmiercią traci się prawa cywilne, (wyróżniamy dwie możliwości utraty tych praw, gdy nie można 

(…)

… swoich założycieli, ale za zgodą organów
państwa
3.system normatywny – z inicjatywy swoich założycieli, muszą jedynie spełnić formalności, wymogi (normy
prawne)
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, składa się z trzech rejestrów, z rejestru:
1.przedsiębiorców
2.osób prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej
3.dłużników niewypłacalnych
Różnice między osobą prawną a fizyczną:
*Osoba prawna ma zdolność…
… przedstawicielstwa:
I. ustawowe – wynika z mocy prawa
II.pełnomocnictwo – jednostronna czynność prawna
Rodzaje pełnomocnictw:
1.do poszczególnych czynności
2.pełnomocnictwo rodzajowe (do wielu czynności jednego rodzaju np. agent ubezpieczeniowy)
3.pełnomocnictwo ogólne (musi być na piśmie)
pełnomocnictwo musi być dokonane w tej samej formie do jakiej czynności pełnomocnik będzie
upoważniony
Roszczenie majątkowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz