Prawo administracyjne - Pojęcia teoretyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - Pojęcia teoretyczne - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcia teoretyczne 1.
Aparat administracyjny = wszystkie jednostki wykonujące funkcje APbl (państwowe, samorządowe i prywatne)
organy Adm rządowej, organy samorządowe, zakłady użyteczności publ.
podmioty wykonujące funkcje APbl na podstawie upoważnień (fundacje, spółki handlowe)
Przyczyny podziału zadań:
funkcjonalne: różnorodność potrzebnych kwalifikacji
terytorialne: sprawy lokalne i o większym zasięgu
organizacyjne: bliżej społeczności (gospodarka komunalna) lub zarządzanie centralne (obrona narodowa)
lub niezależność (organy kontrolne) finansowe: minimalizacja kosztów utrzymania aparatu adm.: koncentracja kompetencji / powierzenie ich organom prywatnym
2.
Kontrola: funkcja organu polegająca wyłącznie na sprawdzaniu działalności innych jednostek, bez stałych możliwości wpływania na działalność jednostek kontrolowanych (nie można wydawać nakazów/poleceń)
organ wydaje zalecenia oraz przedstawia wyniki kontroli + wnioski
wyjątkowo, w celu uniknięcia strat organ może wydawać tzw. zarządzenia doraźne natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości
czasami kontrola = lustracja = wizytacja = inspekcja = rewizja
odpowiedzialność wyłącznie za prawidłowość kontroli
Nadzór
= kontrola + wiążące wpływanie na na organy/instytucje nadzorowane
organ jest wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie organów/jednostek nadzorowanych, nie może jednak wyręczać tych organów w ich działalności
środki nadzoru (muszą być wyrażone expressis verbis, nie wystarczy zapis „organ nadzoruje” → konieczne określenie konkretnych środków. Inaczej → tylko środki niewładcze.)
środki oddziaływania merytorycznego np. zawieszanie/uchylanie rozstrzygnięć (uchwał, zarządzeń) jednostek nadzorowanych
środki oddziaływania personalnego np. zawieszanie w czynnościach członków kierownictwa nadzorowanej jednostki
odpowiedzialność w zakresie nadzorowanych spraw Koordynacja
uprawnienia wykonywane przez organ w stosunku do organów/instytucji, które nie są mu bezpośrednio podporządkowane organizacyjnie cel: zharmonizowanie działalności jednostek.
Odpowiedzialność w zakresie koordynowanych spraw Kierownictwo
wszelkie środki w celu oddziaływania na postępowanie organów kierowanych (o ile prawo nie zakazuje)
instrumenty kierowania
wytyczne = instrukcje i inne wewn. akty normatywne
polecenia służbowe
Pełna odpowiedzialność

(…)


narodowościowy
gospodarczy np. izby rolnicze, izby gospodarcze (dobrowolne zrzeszenia bez ustawowych uprawnień)
zawodowy np. adwokacki → szerokie uprawnienia nadane ustawowo obowiązkowa przynależność
wpływ na dopuszczanie chętnych do wykonywania zawodu
nadzór nad wykonywaniem zawodu → uprawnienia dyscyplinarne (samorządowe sądy dysc.)
użytkowników zakładów użyteczności publicznej np. studencki (U z 7.09.1991…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz