Prasa Polska 1865

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prasa Polska 1865 - strona 1 Prasa Polska 1865 - strona 2 Prasa Polska 1865 - strona 3

Fragment notatki:

Przemiana polskich mediów po 1989 r.
Sytuacja mediów po roku 1989 zmieniła się radykalnie. Przede wszystkim Polacy odzyskując suwerenność we własnym państwie mogli pożegnać cenzurę. Do tego czasu media spełniały funkcję służebną wobec władzy, a nie swoich odbiorców. Zajmowały się propagandą a nie informacją. Nad poprawnością przekazu mediów czuwał do 1989 r. Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk. System medialny był scentralizowany i podporządkowany jednej partii. Wystarczy powiedzieć, że najsilniejsze media, radio i telewizja publiczne, zgrupowane były w Komitecie ds. Radia i Telewizji, któremu szefował urzędnik państwowo-partyjny w randze ministra. Z kolei prasa lokalna była uzależniona od lokalnych ekspozytur PZPR. Wraz z nastaniem wolności zaczęły powstawać spontanicznie nowe inicjatywy medialne. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym prawem prasowym, wydawcą mógł stać się odtąd każdy Polak. Pierwszy numer legalnie wydanego niezależnego dziennika można było kupić 8 maja 1989 r., gdy, na mocy porozumienia "Okrągłego Stołu", ukazał się pierwszy numer "Gazety Wyborczej". Dziś to największa gazeta w kraju, ukazująca się w nakładzie pół miliona egzemplarzy, jedno z najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. Zaczynała jednak jako ośmiostronicowa gazetka agitująca za kandydatami opozycji w pierwszych demokratycznych wyborach do parlamentu. Stąd zresztą wywodziła się nazwa gazety - słowo "wyborcza" oznacza "przeznaczona na wybory". Gazetę tworzyli opozycji dziennikarze, pracujący do tego czasu w nielegalnie wydawanych pismach, związanych ze związkiem zawodowym "Solidarność". Rozwój rynku prasy przyspieszyła sprzedaż części tytułów byłego monopolisty na rynku prasy RSW "Prasa- Książka-Ruch". Wkrótce też pojawili się w Polsce wydawcy zagraniczni, wnosząc zarówno kapitał, jak i know-how. W większości redakcji dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna: komputeryzacja, przejście na druk offsetowy. Zaczęły powstawać nowe pisma w nowych segmentach rynku, wypełniając ignorowane dotąd potrzeby czytelników. Równolegle z rynkiem prasy zaczął powstawać rynek mediów elektronicznych. Tutaj kluczową rolę odegrała ustawa o radiofonii i telewizji z 1993 r., ustanawiając urząd - Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT), który od tego czasu reguluje ład medialny w eterze. KRRiT przyznaje nadawcom radiowym i telewizyjnym koncesje na nadawanie naziemne na danym obszarze Polski i w danym paśmie częstotliwości, jak również na nadawanie satelitarne. Faktycznie jednak urząd ten decyduje o warunkach konkurowania mediów elektronicznych w Polsce, bowiem nadawca, któremu została przyznana koncesja, nie może nią w pełni dysponować. Nie może jej zbyć innemu podmiotowi, co najwyżej może z niej zrezygnować, a wówczas KRRiT ponownie dysponuje zwolnioną częstotliwością. Ma to decydujące znaczenie dla rynku telewizyjnego, bowiem w większości polskich domów telewizja odbierana jest za pomocą zwykłej pokojowej anteny, bez pośrednictwa telewizji kablowej czy anteny satelitarnej, zaś naziemnych częstotliwości, które można zagospodarować, jest ograniczona ilość.

(…)

… w podziemiu (Arka, Karta, Krytyka), a prawo obecności w kraju zyskały pisma wydawane poza Polską (Kultura, Puls). Nowego charakteru nabrały tytuły wydawane przed 1989, w których doszło do zasadniczych zmian w składach redakcji. Likwidacja PZPR oznaczała koniec istnienia Trybuny Ludu, gazety, którą uznać można za charakterystyczny przykład dla modelu prasy w latach rządów komunistycznych; zastąpiła ją Trybuna…
… do zjawiska konkurencji. Wymusiło to na wydawcach dostosowywanie się do gustów i oczekiwań czytelników, uatrakcyjnianie treści i formuły graficznej. Pojawili się prywatni wydawcy, którzy w krótkim czasie odnieśli sukces, np. wśród poradników Prószyński i S-ka. Efektem zmian kulturowych w Polsce było pojawienie się komercyjnej prasy masowej (Super Express) opartej na pomyśle tabloidów, a także pism…
… z powodu braku finansowania. Obecnie działa w Polsce ponad 200 rozgłośni radiowych. Zasięgiem ogólnopolskim, oprócz radia publicznego (cztery programy), dysponuje RMF FM, Radio Zet oraz religijne Radio Maryja.
PRASA POLSKA, po 1989 w kraju, zakres zmian, jakim uległa prasa po upadku komunizmu, odpowiadał głębokości przemian politycznych, jakie zaszły w Polsce po 1989. W 1990 zlikwidowana została cenzura…
…. W wyniku globalizacji granice terytorialne powoli zaczynają się zacierać, tracić znaczenie, zmniejsza się rola tradycji a nasilają migracje. Z tym ostatnim związane jest zacieranie się barier kulturowych, ludzie się integrują - różne kultury przenikają się nawzajem, powstają miejsca mające wszędzie takie samo znaczenie, np.: lotniska, restauracje ( np.: Pizza Hut), bary (np.: McDonald, KFC), supermarkety…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz