Pozytywne konsekwencje - omówienie.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozytywne konsekwencje   - omówienie. - strona 1

Fragment notatki:

POZYTYWNE KONSEKWENCJE Wzrost motywacji i energii. Konflikt może powodować wzrost motywacji i energii, możliwej do wykorzystania przez organizację. Różnice i spory między pracownikami mogą zwiększyć ich zaangażowanie i wysiłek wkładany w realizację zadań pracy, jeśli frustracja i napięcie wywołane konfliktem nie jest tak silne by zakłócić ich funkcjonowanie.
Innowacyjność i rozwój. Konflikt może sprzyjać innowacyjności uczestników i rozwojowi organizacji. Konflikty mogą stymulować ludzi do poszukiwania innych metod osiągnięcia celów lub podejmowania nowych celów. Konfrontacja w konflikcie różnych opinii może przynieść nowe, lepsze rozwiązanie.
Sygnał dysfunkcjalności. Pojawienie się konfliktu może być dla organizacji sygnałem ostrzegawczym, wskazującym, że jakieś sprawy wymagają zmiany.
Przyrost wiedzy. Konflikt jest sytuacją, w której uczestnicy dużo się uczą. Konflikt stwarza potrzebę dogłębnego zrozumienia własnego stanowiska, ponieważ w dyskusji trzeba przedstawić własny punkt widzenia i uargumentować go. Mamy też okazję poznać drugą osobę, jako stanowisko, pragnienia, system wartości, uczucia. Dzięki tej wiedzy można sobie lepiej układać stosunki z innymi. Żeby osiągnąć kompromis należy wymyślić wiele możliwości do zastosowania rozwiązań, zanim wybierze się najlepsze.
Wzrost zaufania. Konflikt, który został rozwiązany ku obopólnej satysfakcji, powoduje wzrost zaufania do partnera i poczucie dobrego porozumienia się. Doświadczenie konstruktywnie rozwiązanego konfliktu zbliża partnerów i pogłębia łączące więzi.
Poczucie sprawiedliwości. Rozwiązanie konfliktu może zaspokoić słuszne pragnienia uczestników, a także zapewnić im poczucie sprawiedliwości i wiary, że organizacja kieruje się uczciwymi regułami działania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz