Pozycja prawna skarbnika gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja prawna skarbnika gminy - strona 1

Fragment notatki:

POZYCJA PRAWNA SKARBNIKA GMINY  
Jest głównym księgowym budżetu, spełnia formalna rolę. Takie czynności prawne, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymagają kontrasygnaty skarbnika. Skarbnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę. Może odmówić udzielenia kontrasygnaty ale musi udzielić jej na pisemne polecenie wójta burmistrza prezydenta miasta. Powiadamia o tym rade gminy i RIO Zadania Skarbnika Gminy należy: 1)kierowanie praca Wydziału Budżetu i Finansów 2)nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy 3)wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, 4)kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, 5)współdziałanie w opracowywaniu budżetu gminy, 6)współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, 7)wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz