Poziomy inwestycji mieszkaniowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poziomy inwestycji mieszkaniowych  - strona 1

Fragment notatki:


INWESTYCJE Interpretacja równości I = S: a) teoria klasyczna - oszczędności określają inwestycje, a równowagę ustala się przez zmianę stopy procentowej, dostosowując popyt na inwestycje do podaży kapitału, będącej wynikiem oszczędzania; b) teoria keynes owska - inwestycje określają oszczędności, a równowagę ustala się przez zmiany dochodu narodowego z uwzględnieniem danej skłonności do oszczędzania Wpływ zjawisk ekonomicznych na poziom inwestycji: a) ilość pieniądza wpływa na poziom inwestycji przez stopę procentową (im więcej pieniędzy, tym niższa stopa procentowa, tym większe inwestycje); w takiej sytuacji poziom inwestycji zależy również od preferencji płynności (jej utraty); b) marginalna stopa produkcyjności kapitału pobudza inwestycje jeśli jest wyższa od stopy procentowej; c) psychologia zachowań przedsiębiorców (przewidywania) wpływa na inwestycje, gdyż inwestycje wpływają na przyszłe zyski (przyszły zbyt towarów i usług): d) paradoks oszczędzania: wzrost oszczędności w stosunku do dochodu powoduje spadek mnożnika, przez co zmniejsza się dochód, co z kolei powoduje realne zmniejszenie oszczędności (a przez to również inwestycji). Zasada akceleracji wyjaśnia wpływ wydatków konsumpcyjnych na wydatki inwestycyjne, kiedy nie ma wolnych mocy produkcyjnych i trzeba je stworzyć; polega na tym, że zmiana popytu konsumpcyjnego powoduje o wiele szybsze zmiany popytu inwestycyjnego (wielokierunkowe i zróżnicowane). Poziom inwesty cji mieszkaniowych (traktowanych jako jedna z form aktywów kapitałowych): a) zależy głównie od popytu na istniejący zasób mieszkaniowy , na który wpływają: - zamożność społeczeństwa, - poziom realnych dochodów z innych form aktywów, - realne dochody netto właścicieli mieszkań; b) podaż nowych mieszkań jest funkcją ich ceny , a ta z kolei kształtuje się pod wpływem bieżącego zasobu mieszkaniowego i popytu; kształt krzywej podaży mieszkaniowej determinowany jest przez koszty czynników produkcji i inne cz ynniki technologiczne. Poziom inwestycji w zapasy (gromadzone w celu zapewnienia ciągłości produkcji) zależy od: a) kosztów i szybkości realizacji zamówień ; b) niepewności popytu j jego wahań (potrzebne są większe zapasy do obsługi nieoczekiwanych wzr ostów zapotrzebowania na produkty); c) poziomu sprzedaży (przy wysokim poziomie sprzedaży zmniejsza się niepewność popytu i stosunek zapasy-sprzedaż; niska sprzedaż zwiększa nieprzewidziane zapasy towarów); d) stopy procentowej (zapasy to zamrożenie kapitału, czyli koszt - wzrost stopy procentowej to spadek stosunku zapasy-sprzedaż). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz