Powszechna Historia Prawa - USA - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powszechna Historia Prawa - USA - omówienie - strona 1 Powszechna Historia Prawa - USA - omówienie - strona 2 Powszechna Historia Prawa - USA - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, USA
USA
-Była kolonia Brytyjską,
1.Deklarancja Niepodległości 1776 Auto: Tomasz Jefersson
-Ogłosiła niepodległość wszystkich stanów (wolnośc od posłuszeństwa korony Angielskiej)
-proklamowanie równego prawa dla wszystkich do życia, wloności i dążeń do szcześcia
-w przypadku ich naruszenia obywatel ma prawo do oporu
I Kongres 1774r, - powstaje zalażek połączenia kolonii
II Kongres 1775, - inicjatywa aby powstała deklaracja niepodległości
Na drugim kongresie Benjamin Franklin ustalił projekt konfederacji kolonii, w tzn formie artykułów konfederacji i wieczystej unii.
Po pewnych zmianach 13 stanów kongres ratyfikował projekt artykułów konfederacji wieczystej unii.
2.Artykuły konfederacji okrlają charakter USA jako konfederacji czyli luźny związek między stanami.
Jedynym wspólnym organem był KONGRES.
3. Konstytucja z 1787r. Pierwsza spisana konstytucja na świecie w sensie formalnym (konstytucja sztywna)
Specjalny sposób zmiany :
-Federacja miała własną konstytucje i wspólne organy państwowe.
-zakres spraw wspólnych
sprawy zagraniczne
siły zbrojne
sprawy naturalizacji ( obywatelstawa), emigracji, imigracji
handel zagraniczny
sprawy skarbowe
Funkcja nadrzędna w nowożytnym ujęciu, szczególna forma uchwalenia i zmiany, postanowienia dotyczące praw obywatelskich.
4. Trójpodział władzy - oparty na wzorcu angielskim, wzajemna kontrola i równowaga władz
a) władza ustawodawcza - kongres
Senat
-senatorowie wybierani na 6 lat
-dwóch senatorów z każdego stanu : wybiarania przez stanowe zgromadzenie ustawodawcze a od 1913 wybory tajne, powszechne i bezpośrednie
-co dwa lata wymiana 1/3 składu
-przewodniczy wiceprezydent USA
Izba Reprezentantów
-kongresmeni wybierani na 2 lata w wyborach bezpośrednich, powszechnych i tajnych
-wybory odbywają się w tym samym czasie co wybory uzupełniające do senatu
-jeden kongresmen przypada na 30 tys mieszkańców
-przewodniczy SPEAKER wybierany przez kongresmenów
Kompetencje kongresu:
- inicjatywa ustawodawcza,
-uchwalanie budżetu,
-prawo impeachmentu (przysługuje izbie reprezentantów która pozywa prezydenta, wiceprezydenta, sędziów federalnych i wyższych urzędników federalnych a senat sądzi za zdradę stanu, przekupstwo i inne cięzkie przestępstwa ) karą jest usunięcie z urzedu


(…)

… wybierają prezydenta
-posiada pełnie władze wykonawczą
-władza jest niepodzielna
-jest najwyższym wodzem armi i floty
-nominuje urzędników, sekretarzy np. Stanu, sędziów federalnych, kosulów i ambasadorów
-zawiera traktaty międzynarodowe (za zgodą 2/3 senatorów)
-decyduje o pokoju, zawierdza senat
-prawo weta zawieszającego (nie jest wiążące, ma prawo weta kieszonkowego)
-ma prawo wygłoszenia orędzia o stanie unii w raz z tekstem projektowanych ustaw
c) Sądownictwo
Federalny sąd najwyższy
-sądzi w 1 instancji sprawy w których stronami są : federacje, dyplomata zagraniczny.
-sądzi jako trybunał apelacyjny innych sprawach
Sądy przysięgłych - są przejęte z anglii w sprawach karnych i cywilnych, w sprawach cywilnych sprawy moga się domagać ławy przysięgłych jeżeli wartość sporu przekracza 20 dolarów…
… hierarchia norm ustawowych
konstytucja federalna (wiążąca dla sędziów wszystkich stanów)
ustawa federalna
konstytucja stanowa
ustawa stanowa
5-stopniowa hierarchia aktów prawnych
konstytucja federalna
ustawy federalne
traktaty międzynardowe
konstytucja stanowa
ustawa stanowa
6. 10-pierwszych poprawek, 1791 Bill of Rights
-Zakaz ograniczenia wolności słowa, prasy
-Wolność religijna
-Prawo do posiadania broni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz