Powody pozostawienia przyjętego powództwa cywilnego bez rozpoznania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powody pozostawienia przyjętego powództwa cywilnego bez rozpoznania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw powody pozostawienia przyjętego powództwa cywilnego bez rozpoznania. Sąd pozostawia przyjęte powództwo cywilne bez rozpoznania, jeżeli:
Po przyjęciu tego powództwa ujawniły się okoliczności skutkujące odmowę tego przyjęcia.
Po śmierci powoda osoby uprawnione nie wstąpiły w jego prawa do zakończenia postępowania w danej instancji ani też prokurator nie wytoczył na ich rzecz powództwa.
Powód nie stawił się do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego, a nie wnosił o rozpoznanie sprawy pod jego nieobecność.
Sąd wydaje wyrok inny niż skazujący.
Sąd skazuje wprawdzie oskarżonego, ale materiał dowodowy nie wystarcza do rozstrzygnięcia powództwa, a jego uzupełnienie spowodowałoby znaczną przewlekłość postępowania.
Wydaje się wyrok nakazowy, ale materiał dowodowy, zebrany w postępowaniu przygotowawczym, nie wystarcza do rozstrzygnięcia powództwa cywilnego; w takim wypadku uzupełnienie materiału dowodowego w ogóle nie wchodzi w rachubę.
Wobec rozstrzygnięcia o roszczeniu cywilnym w wyroku nakazowym wniesiono sprzeciw, wtedy to wyrok ten traci moc w zakresie tego rozstrzygnięcia, a sąd na posiedzeniu pozostawia powództwo bez rozpoznania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz