Potrzeby wodne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potrzeby wodne-opracowanie - strona 1 Potrzeby wodne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

POTRZEBY WODNE
Struktura potrzeb wodnych Potrzeby wodne są to niezbędne ilości wody o określonej jakości dostarczane w odpowiednim czasie w celu zaopatrzenia w wodę ludności i gospodarki narodowej , oraz w celu utrzymania ekosystemu
Konsumenci wody - są to użytkownicy którzy powodują straty bezzwrotne tj. rolnictwo, leśnictwo , gospodarka komunalna , przemysł w tym energetyka cieplna .
Użytkownikami wody - są te jednostki , które nie powodują strat bezzwrotnych czyli energetyka wodna , żegluga śródlądowa i turystyka wodna .
W 1900r. na wszystkich kontynentach największe pobory wody przypadały na rolnictwo i w drugiej kolejności na gospodarkę komunalną i przemysł.
W 1970r. w Europie i Ameryce Północnej gdzie nastąpił intensywny rozwój gospodarczy, największe pobory wykazuje przemysł , następnie gospodarka komunalna i rolnictwo. Natomiast na kontynentach o umiarkowanym rozwoju przemysłu Azja i Afryka występują duże dysproporcje między poborami wody przez rolnictwo i inne działy gospodarki .
Np. w Azji w 1970r. pobór wody na cele rolnicze wynosił 1400km3, a w drugiej kolejności przemysł pobierał zaledwie 60 km3 . W perspektywie roku 2020 i dalszych lat należy spodziewać się znacznego ilościowego poboru wody . Wynikać to będzie :
z prognoz zwiększonego przyrostu naturalnego dalszego intensywnego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kontynentów
zwiększonego zużycia wody przez rolnictwo wynikającego z problemów wyżywienia większej liczby ludności.
Obecnie w krajach Europejskich dominuje pobór wody na cele przemysłowe i procesy chłodzenia przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Z danych bilansowych w perspektywie roku 2020 wynika ,że w skali kuli ziemskiej i poszczególnych kontynentów nie powinno zabraknąć wody , natomiast mogą wystąpić regiony na różnych kontynentach gdzie będą występować okresowe deficyty wody. Podstawowym rozwiązaniem problemu jest budowa zbiorników i kanałów przerzutowych.
Struktura potrzeb wodnych Polski
Strukturę zużycia wody w Polsce w 1995r.
71,4% - przemysł
18,5% - gosp. komunalna
10,1% - rolnictwo
Struktura zużycia wody w Europie
53% - przemysł 21% - gosp. Kom.
26% - rolnictwo i leśnictwo
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz