Potrzeby wodne gospodarki komunalnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potrzeby wodne gospodarki komunalnej-opracowanie - strona 1 Potrzeby wodne gospodarki komunalnej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Potrzeby wodne gospodarki komunalnej:
Zużycie wody w gospodarce komunalnej w Polsce; woda w miastach i osiedlach wiejskich wykorzystywana jest do zaspokojenia:
potrzeb bytowych ludzi i zwierząt domowych
pokrycia potrzeb gospodarstwa rolnego
potrzeb inflastruktury komunalnej (transport, handel)
zakładów przemysłu rolno - spożywczego w którym procesy technologiczne wymagają wody o parametrach wody pitnej
Zużycie wody w gospodarce komunalnej w Polsce w latach 1995-1999 wynosiło 1,5-2,5 km3. Zużycie to rośnie ze względu na przyrost ludności oraz wzrost wymagań bytowych ludzi.
Struktura zużycia wody wodociągowej w miastach w Polsce jest następująca:
45% bezpośrednie zaopatrzenie w wodę ludności
28% woda dla przemysłu
16% potrzeby komunalne
11% straty
W krajach rozwiniętych zużycie wody na cele bytowe wynosi ok.104-295 dm3/mieszk., dobę.
W krajach słaborozwiniętych Afryki i Azji, zużycie wody na cele bytowe wynosi 4-20 dm3/mieszk., dobę.
Źródłem ścieków komunalnych w miastach są:
gospodarstwa domowe
odpływ z powierzchni nieprzepuszczalnych (dachy, ulice)
ścieki z różnego typu zakładów przemysłowych, wytwórczych i usługowych
Ścieki zawierają części mineralne, organiczne w tym bakterie, wirusy i pierwotniki.
Wyróżnia się następujące rodzaje ścieków:
bytowo - gospodarcze
przemysłowe
opadowe
przypadkowe, infiltracyjne, drenażowe Mieszanie tych ścieków nazywamy ściekami miejskimi , wymagają one oczyszczania mechanicznego i biologicznego.
Stan wyposażenia miast i wsi w wodociągi i oczyszczalnie:
w 1995 roku blisko 10% (ok.2mln mieszkańców miast) nie korzystało z wody wodociągowej
w około 20% miast woda dostarczana mieszkańcom nie spełniała wymogów sanitarnych
około 20% urządzeń wodociągowych wymaga modernizacji i niesprawność urządzeń powoduje straty na sieci (ok.10%)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz