potrzebne równania bilansów i prawo zachowania materii

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
potrzebne równania bilansów i prawo zachowania materii - strona 1 potrzebne równania bilansów i prawo zachowania materii - strona 2

Fragment notatki:

Równanie bilansu substancji
Wyniki badań procesów termodynamicznych ujmuje się zazwyczaj w formie bilansu
Bilans wynikający z zasady zachowania ilości substancji nosi nazwę bilansu substancji
Bilans substancji - substancja doprowadzona do układu częściowo w nim pozostaje rzesza zaś z układu odpływa
Gd= ΔGw + Gw Funkcjonuje zapis równoważny ( w odniesieniu do kilomola n lub metra sześciennego V) pomocny zwłaszcza w procesach chemicznych
nd = Δnu + nw Vd = ΔVu+ Vw Bilans substancji dla procesu elementarnego
Bilans dla procesu trwającego nieskończenie krótko
Gd d(tał) = dGu + Gwd(tał)
Bilans dla procesu przepływowego Energia doprowadzona do układu ze strumieniem G czynnika przepływającego z prędkości w:
Ed = G(i + w2/2) [kJ]
Zmiana energii układu
Δl = ΔQ = ΔE = G(i1 - i2) [kJ]
Gdyż:
ΔE = Ed - Ew = G(i1 + w2/2 - i2 - w2/2)
W technice cieplnej duże znaczenie mają urządzenia działające w sposób ciągły (np. kotły, turbiny) lub okresowy (np. silniki) jeżeli urządzenie cieplne działa w sposób ustalony to ilość substancji zawartej wewnątrz układu jest stała Gw= Gd Bilans energii
Dla dowolnego układu
Z energii doprowadzonej do układu wyodrębnionego osłoną kontrolną część energii pozostaje w układzie, reszta zaś z układu wypływa
Dla procesu przepływowego ustalonego w czasie ΔE = 0
Energia doprowadzona równa się energii wyprowadzonej z układu
- energia doprowadzona do układu i wyprowadzona,
- przyrost energii układu,
- strumień energii doprowadzonej i wyprowadzonej.
Równowaga termiczna - jeżeli pomiędzy dwoma stykającymi się ciałami odizolowanymi od otoczenia nie występuje przepływ ciepła, to ciała te znajdują się między sobą w równowadze termicznej i mają tę samą temperaturę
Energia - to właściwość materii ( E = mc2)
Praca i ciepło - to forma przekazywania energii
Prawo zachowania materii
Wzór Einsteina
Δm = ΔE/c2 m - zmiana masy układu
E - zmiana energii układu
c - prędkość światła
Zasada zachowania ilości substancji
Jest niezależna od prawa zachowania materii (energii lub masy)
Zgodnie z zasadą zachowania ilości substancji, nie ulegają zmianie:
Liczba drobin w procesach fizycznych
Liczba atomów w procesach chemicznych


(…)

… zachowania ilości substancji, nie ulegają zmianie:
Liczba drobin w procesach fizycznych
Liczba atomów w procesach chemicznych
Liczba nukleonów w procesach jądrowych
Obieg lewobieżny.
Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).
Zgodnie z II ZT odwrotny kierunek przepływu ciepła jest możliwy, jeżeli do jego realizacji doprowadzona będzie energia.
W zależności od sposobu doprowadzania energii do układu, obiegi chłodziarek i pomp ciepła dzielą się na dwie podstawowe grupy: obiegi sprężarkowe (z dostarczeniem pracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz