Postępowanie rozpoznawcze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie rozpoznawcze - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie rozpoznawcze
Postępowanie rozpoznawcze służy rozpoznawaniu i rozstrzygnięciu sprawy cywilnej. Toczy się ono w trybie procesu cywilnego i postępowania nieprocesowego.
Z jednego stosunku prawnego mogą wynikać sprawy, które będą rozpoznawane w dwóch trybach : część w procesowym, a część w nieprocesowym np. ustalenie ojcostwa, czy problem własności nieruchomości.
Proces cywilny zwany jest także sporem o prawo materialne.
Charakteryzuje się dwustronnością - mamy dwie strony ( powód i pozwany ). Ten proces wyróżnia to, że proces może być wszczęty na wniosek za pośrednictwem powództwa, a nie z urzędu. Proces jest podstawowym trybem postępowania rozpoznawczego przed sądem powszechnym.
Rozpoznawanie spraw cywilnych w innym trybie odbywa się na mocy innych przepisów odrębnych - art.. 13 § 2 kpc.
Art. 13. § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Te przepisy o procesie stosuje się w innych postępowaniach przed sądem powszechnym. Jeżeli w przepisach egzekucyjnych nie ma regulacji, to poprzez art. 13 § 2 stosujemy przepisy o procesie egzekucyjnym.
Rodzaje procesu :
Postępowanie zwykłe ( zwyczajne ), od art. 15 do 416 kpc,
w ramach procesu cywilnego rozróżniamy 8 postępowań odrębnych, od 425 do 50513 kpc, tj. :
w sprawach małżeńskich,
w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi,
w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
w sprawach o naruszenie posiadania,
w sprawach gospodarczych,
postępowanie nakazowe,
postępowanie upominawcze,
postępowanie uproszczone,
Pierwsze 5 postępowań ma charakter obligatoryjny. Pozostałe są zależne od wniosku powoda.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz