Postępowanie pojednawcze.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie pojednawcze. - strona 1

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE Przedprocesowe postępowanie pojednawcze uregulowane w art. 184- 186, służy ugodowemu załatwianiu spraw przed formalnym wytoczeniem powództwa
Mediacja jest przeprowadzana przez neutralnego względem stron mediatora, który nie ma uprawnień judykacyjnych a postępowanie pojednawcze toczy się przed sądem ale sąd nie występuje w funkcji organu rozstrzygającego
FAKULTATYWNE
Dotyczy fazy przedprocesowej w postępowaniu zwykłym, postępowanie pojednawcze
W postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych strony mają obowiązek przeprowadzenia przed procesem rokowań, które spełniają taką samą funkcję jak postępowanie pojednawcze
O zawezwanie do ugody sądowej można zwrócić się do SR przed formalnym wytoczeniem powództwa
Sąd przeprowadza w składzie 1 sędziego, spisuje się z niego protokół, strony podpisują ugodę
Jeśli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową Drogą ugody mogą być regulowane sprawy cywilne których charakter na to zezwala, ale nie można regulować spraw- unieważnienie małżeństwa, zaprzeczenie pochodzenia dziecka z małżeństwa
Sąd uzna zgodę za niedopuszczalną jeśli jej treścią jest niezgodna z prawem lub zws albo zmierza do obejścia prawa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz