Postępowanie administracyjne - zobowiązany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - zobowiązany - strona 1

Fragment notatki:

ZOBOWIĄZANY Zobowiązany - art. 1b pkt 20-osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nie wykonała w terminie obowiązku
-podmiot bierny- przeciwko niemu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i wobec niego stosuje się środki przymusu ( wyj. str 84-85)
- admin. postępowanie egzekucyjne może być prowadzone wobec następcy prawnego zobowiązanego, jeśli na niego przeszedł obowiązek objęty tytułem wykonawczym art. 28a
- zdolność prawna zobowiązanego oraz jego zdolność do czynności pranej- regulacja w kpa
- zobowiązany będący osobą fizyczną nie posiadający zdolności do czynności prawnej działa przez przedstawiciela ustawowego, zobowiązany nie będący osobą fizyczną działa przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli
-zobowiązany może dokonać czynności w postępowaniu egzekucyjnym, przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności wymaga jego osobistego działania
-ustanowienie pełnomocnika w formie pisemnej lub ustnej zanotowanej w protokole
- w takim przypadku organ doręcza pisma pełnomocnikowi
- w przypadku reprezentacji zobowiązanego w egzekucji nieruchomości, gdy nie jest znane miejsce pobytu, organ ustanawia kuratora do zastępowania nieobecnego art110c§6
-Art. 38
-Art152
-Art. 120§2 grzywna w celu przymuszenia
-Art. 14 immunitety
-Inne ograniczenia podmiotowe
153§1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz