Postępowanie administracyjne - zaświadczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - zaświadczenia - strona 1

Fragment notatki:

~~ZAŚWIADCZENIA~~
Oficjalne, urzędowe potwierdzenie występowania pewnego stanu faktycznego lub prawnego.
Czynność faktyczna czynności materialno-techniczne
Są wydawane na wniosek
Nie tworzą nowego stanu prawnego/faktycznego, potwierdzają istniejący stan prawny/faktyczny
W toku postępowania można wydać nieskończenie wiele zaświadczeń
Układ podmiotowy: organ wydający zaświadczenie- podmiot ubiegający się o zaświadczenie
Przedmiotem postępowania jest zaświadczenie.
Celem: urzędowe potwierdzenie stanu prawnego/faktycznego.
Potrzebna jest odpowiednia podstawa prawna art. 217 i 218 KPA
Zaświadczenia wydawane są:
Gdy przedstawienia zaświadczenia wymaga przepis prawa
Osoba ubiegająca się o zaświadczenie, wykaże że ma interes prawny w tym by je otrzymać
*Termin wydania: bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku
*Sposób rozstrzygnięcia sprawy: Jeśli organ uzna, że zostały spełnione wymogi z 217-218 KPA- wydaje zaświadczenie
Odmawia wydania zaświadczenia- w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
Wywodzą się z tzw. Prawa petycji niezadowolenie z działania urzędników, można było zaskarżyć
Instrumenty te służą kontroli społecznej administracji!
*Skarga służą temu, aby obywatel mógł się pożalić na nieprawidłowe jego zdaniem działanie administracji. odnoszą się do sytuacji, które miały miejsce
*Wnioski stanowią swoisty pomysł odnośnie polepszenia funkcjonowania administracji. dotyczą przyszłości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz