Postępowanie administracyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie administracyjne - Rozporządzenie o postępowaniu administracyjnym z 22.03.1928 roku, uzupełniane o zasady postępowania przymusowego oraz karnoadministracyjnego
------ przymusowe - wykonywane w I instancji przez starostę; do jego decyzji przysługiwała skarga do wojewody
------ karnoadministracyjne - karność wykroczeń od kary grzywny (3 tys.) do 3 miesięcy aresztu.; w tym wypadku skazany mógł skierować sprawę do sądu
Kontrola administracji Podział na kontrolę:
wewnętrzną - w ramach hierarchii administracyjnej
zewnętrzną
parlamentarną - pociąganie ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej
interpelacje poselskie
sądową - działalność sądów administracyjnych
państwową - NIK
NIK 1917 - TRS tworzy Urząd Obrachunkowy
1919 - dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa tworzy NIKP - wszechstronna kontrola finansów; w sumie pod kontrolą Piłsudskiego; stosowano 3 rodzaje kontroli: wstępną, następczą oraz faktyczną; posiadała oddziały terytorialne w najważniejszych miastach II RP
Konstytucja marcowa z 1921 roku - ustawa powołująca NIK; podlega prezydentowi; prezes NIK w randze ministra; tylko kontrola faktyczna i następcza
Funkcjonariusze administracji Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 roku - podział na urzędników i funkcjonariuszy niższych; Stosunek służbowy ustalany na zasadzie mianowania lub umowy
Problemem były braki w kadrze urzędniczej. Stosunkowo dobra sytuacja panowała jedynie w Galicji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz