Postępowanie administracyjne - Wniosek o stwierdzenie nieważności - wady materialne decyzji administracyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - Wniosek o stwierdzenie nieważności - wady materialne decyzji administracyjnej - strona 1

Fragment notatki:

WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI
Decyzja zostaje trwale wycofana z obrotu prawnego, a na jej miejsce nie pojawia się nic nowego. Najsilniejszy, najbardziej restrykcyjny środek prawny!
Jest to środek prawny budzący wątpliwości, ponieważ interpretacja norm może odbywać się w różnoraki sposób.
Art. 156 nie wskazuje czy chodzi o decyzję ostateczną czy nie ostateczną 2 poglądy w doktrynie:
Dotyczy każdej decyzji wystarczy tylko jedna przesłanka
Wyłącznie do ostatecznych ( mógł wyjść z założenia, że do nie ostatecznych służy odwołanie) dwie przesłanki: ostateczna+ obciążona wadą
Kwintesencją art. 156 jest wadliwość decyzji art. 156 §1 pkt. 1-7 są to wady materialne decyzji administracyjnej
Wadą decyzji jest to, że decyzja pochodzi od organu niewłaściwego
Decyzja została wydana bez podstawy prawnej- nie można jej oprzeć w przepisach prawa
Wydana została z rażącym naruszeniem prawa- decyzji nie da się wyprowadzić z treści danej normy
Decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną
Decyzja została skierowana do osoby nie będącą stroną w sprawie
Decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały
Niewykonalność- sytuacja, w której nie można zrealizować dyspozycji tej decyzji, z przyczyn fizycznych nie można się dostosować. Przyczyny: faktyczne, prawne ( norma prawna, która zabrania pewnych działań).
Musi istnieć już w momencie wydania decyzji! Ma mieć charakter trwały- nigdy nie będzie można wykonać tej decyzji!
Decyzja w razie wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą ( kara z KK, KW, sankcja administracyjna)
Decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa
Odesłanie pozasystemowe- jest jakiś inny przepis, który mówi o tym, że pewna decyzja jest nieważna w pewnych sprawach
Wszystkie w/w wady dotyczą bezpośrednio samej decyzji administracyjnej! Przesłanki pozytywne zastosowania 156.
Przesłanki negatywne ( art. 156 §2):
Upływ czasookresu- upływ 10 lat od chwili doręczenia/ogłoszenia
Decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne- organ nie może ich cofnąć . Mogą wystąpić 3 przyczyny:
Znika podmiot, którego dotyczyło prawo
Zniknął przedmiot, którego dotyczyło dane prawo
Zmienia się treść stosunku (zmiana prawa)
KTO MA LEGITYMACJĘ DO SKORZYSTANIA Z TEGO ŚRODKA: organ i strona


(…)

… wniosek zawsze
FORMA WNIOSKU: podanie, a tym samym musi odpowiadać wszystkim wymogom z art. 57. Precyzyjne wskazanie- co decyzji zarzucamy
TERMIN WNIOSKU: w dowolnym terminie
TRYBWŁAŚCIWY ORGAN DO ROZPATRZENIA: organ wyższego stopnia ( Prezydent mst. - SKO)
Wyjątek: Minister/ SKO ponownie do tych organów
FORMA: wszczęcie nie przyjmuje jakiejkolwiek formy
Odmowa decyzja administracyjna
SUSPENSYWNOŚĆ (art…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz