Postępowanie administracyjne - uczestniczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - uczestniczy - strona 1

Fragment notatki:

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Def.: Uczestnikiem postępowania jest podmiot, który nie będąc stroną, ma prawo brać udział w postępowaniu na prawach strony. Są dwie kategorie uczestników postępowania: Będący nimi z mocy prawa.
Osoby, które zgłosiły swój udział w postępowaniu w tym charakterze i zostały przez sąd dopuszczone. Ad. a : Są to podmioty, które nie wniosły skargi, ale brały udział w postępowaniu administracyjnym i wynik postępowania przed sądem dotyczy ich interesu prawnego (art. 33 § 1 p.p.s.a)- do tej kategorii należą podmioty, które same nie zaskarżyły decyzji/postanowienia, ale skargę taką wniósł inny uprawniony ( inna strona wcześniejszego postępowania administracyjnego, prokurator, RPO, organizacja społeczna).
Ad. b : Prawo zgłoszenia swojego udziału w postępowaniu przysługuje dwóm kategoriom podmiotów: Osobom, które nie brały udziału w postępowaniu administracyjnym, jeśli wynik tego postępowania dotyczy ich interesu prawnego. Organizacji społecznej w sprawach innych osób, jeśli sprawy te dotyczą zakresu jej statutowej działalności. Te 2 kategorie stają się uczestnikami dopiero po podjęciu decyzji o dopuszczeniu przez sąd (samo zgłoszenie nie wystarczy). Sąd rozstrzyga tutaj postanowieniem, na które służy zażalenie. W przypadku obydwu kategorii uczestników postępowania (patrz a. i b.) mogą oni występować tak po stronie skarżącego jak i po stronie organu (współuczestnictwo). Uczestnicy korzystają w postępowaniu ze wszystkich uprawnień, jakie ma strona. (art. 12 p.p.s.a: „Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o stronie, rozumie się przez to również uczestnika postępowania”)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz