Postawy wobec śmierci- pedagogika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postawy wobec śmierci- pedagogika - strona 1

Fragment notatki:

o objętości 5 stron z przedmiotu pedagogika.

Notatka w formie referatu na temat postawy wobec śmierci, zawiera takie informacje, jak: eutanazja, kara śmierci, relacje między umierającym a rodziną, zachowania rodziny, formy świadomości związane z wiedzą o nadchodzącej śmierci, rodzina w obliczu śmierci, śmierć jako zjawisko społeczne, proces umierania w szpitalu.

Postawy wobec śmierci
SOCJOLOGIA ZDROWIA I CHOROBYPOSTAWY WOBEC ŚMIERCI• Stara definicja śmierci - ustanie krążenia krwi• Nowa definicja - śmierć mózgu, lub pnia mózgowego jest czynnikiem decydującym na stwierdzenie zgonu• Śmierć przestałą być traktowana w sposób naturalny, jako kres życia, który musi kiedyś nastąpić, a zaczeła być postrzegana z perspektywy medycyny, która walczac o przedłużenie życia, próbuje oddalić ten moment• Ok. 70% wszystkich zzgonów następuje w szpitalach; szpitale nastawione są na przywracanie zdorwia, więc chory terminalny im przeszkadza• Większość osób chce umierać w domu• Najczęściej chorzy umierają na ogólnych salach albo na korytarzach, pozbawieni odpowiedniej opieki• W chwili postawienia diagnozy: nieuleczalnie chory, lekarze często tracą zainteresowanie dla pacjenta• Większosć lekarzy i pielegniarek nie potrafi z chorym rozmawiać ani skutecznie walczyć z bólem• Wpływ na zmianę naszych postaw wobec śmierci wywiera tendencja do tworzenia rodzin małych, urbanizacja, powodująca oddalenie się od natury i obserwowania naturalnych procesów• Ta ograniczona możliwośc traktwania smierci jako naturalnego cyklu i oddalenie od członków rodziny obowiązku pomocy to jedna z przyczyn osłabienia więzi rodzinnych, wyrażajacych się negatywną postawą wobec umierającego członka rodziny• Stare obrzedy:- Pojednanie rodziny i wybaczanie sobie wzajemnych urazów- Otwieranie okna, by dusza mogła swobodniej opuścic ciało- W ręce zmarłego wkładano zapaloną świecę- Zwłoki wyprowadzano w pozycji stopami w kierunku wyjścia- Ciało układano na stole w pokoju goscinnym• Schulz wymienia 7 grup problemów stanowiących potencjalne źródła niepokoju wobec śmierci:1. lęk przed cierpieniem fizycznym2. lęk przed poniżeniem3. lęk przed obserwowaniem zmian zachodzących we własnym ciele4. lęk przed konsekwencjami śmierci dla innych5. lęk przed przerwaniem realizacji ważnych zadań życiowych6. lęk przed nieistnieniem7. lęk przed karą• EUTANAZJA - en thanatos (dobra, spokojna śmierć)- oznacza skrócenie życia i cierpień przez zadanie bezbolesnej smierci osobie nieuleczalnie chorej czy cierpiacej na nieodwracalną chorobę psychiczną (eutanazja bezpośrenia) lub usmiercanie w sposób pośredni przez odłączenie od chorego aparatury niezbędnej do zachowania jego życia w celu wyeliminowania wszelkich cierpień- wyklucza możliwość tradycyjnego umierania chorego w dou, przeprowadzić ją można w określonej instytucji medycznej- zarówno eutanazja jak i aba\orcja mają na celu uchronienie człowieka przed cierpieniem, co związane jest z rezygnacją z życia, które w odczuciu osób akceptujacych wymienione zabiegi nie ejst już „zyciem pełnowartościowym”, a w przypadku aborcji wymienia się dodatkowo argumenty zezwalające na jej wykonanie• Na postawy wobec śmierci ma wpływ zlaicyzowana koncepcja człowieka, związana z preferencją wartości utylitarnych, a tym samym z przyjmowaniem w ocenie życia kategorii użytecznosci społecznej, zdrowia i dobrej kondycji fizycznej

(…)

… A RODZINĄ • Śmierć w rodzinie stanowi jedno z najtrudniejszych wyzwań i jeden z trudniejszych problemów, z jakimi rodzina musi sobie poradzić • W radzeniu sobie z tymi problemami rodzina uruchamia różne wewnetrzne mechanizmy, specyficzne dla danej sytuacji wzory zachowań, reguły postępowania(izolowanie osoby chorej, ucieczka w uzależnienie, wycofanie się z kontaktów społecznych), lecz nie zawsze sa to mechanizmy właściwe moralnie, a także nie zawsze są to mechanizmy skuteczne dla zachowania spójności rodziny, utrzymania pozytywnych relacji, właściwej komunikacji między członkami rodziny • W rozwiązywaniu przez rodzinę szeregu problemów niezbędna staje się pomoc z zewnątrz(instytucje opieki społecznej, medycznej, hospicja, grupy nieformalne, przyjaciele) • ZACHOWANIA RODZINY - Wszyscy związani…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz