Postaway telekomunikacji - pytania na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postaway telekomunikacji - pytania na zaliczenie - strona 1 Postaway telekomunikacji - pytania na zaliczenie - strona 2 Postaway telekomunikacji - pytania na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

1. Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Ponieważ sygnał niesie informację o naturze badanych zjawisk lub systemów, w niektórych dziedzinach nauk jest on traktowany jak nośnik informacji. Sygnał oznacza zatem przepływ strumienia informacji, przy czym przepływ może odbywać się w jednym lub w wielu wymiarach.
2. Sygnał analogowy - sygnał, który może przyjmować dowolną wartość z ciągłego przedziału (nieskończonego lub ograniczonego zakresem zmienności). Jego wartości mogą zostać określone w każdej chwili czasu, dzięki funkcji matematycznej opisującej dany sygnał. Przeciwieństwem sygnału analogowego jest sygnał skwantowany. Jego jakość zależna jest od dyfrakcji powietrza, czyli od warunków atmosferycznych takich jak wilgotność powietrza, pora dnia, lub od jakości i długości kabla, a także jakością i odległością nadajnika i odbiornika. W sygnale cyfrowym jakość zależna jest od wysyłanych zmiennych np. bitrate, rozdzielczość.
3. Sygnał cyfrowy - sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne. Jego odpowiednikiem o ciągłej dziedzinie i ciągłym zbiorze wartości jest sygnał analogowy. Znaczenie tego terminu może odnosić się do:
wielkości fizycznej, która z natury jest dyskretna (np. liczba błysków lampy w ciągu godziny) wielkości pierwotnie ciągłej i analogowej, która została spróbkowana i skwantowana (np. sygnał na wyjściu komparatora napięcia kontrolującego pewien proces w określonych chwilach) każdej reprezentacji jednego z powyższych, w tym (najczęściej) w postaci ciągu liczb zapisanych w pamięci maszyny cyfrowej (np. plik komputerowy typu WAV). Współcześnie telekomunikacja i elektronika powszechnego użytku prawie całkowicie zostały zdominowane przez cyfrowe przetwarzanie sygnałów, które jest powtarzalne, bardziej niezawodne i tańsze od przetwarzania analogowego.
4.5. Ogólnie rzecz biorąc sygnał cyfrowy wygodniejszy jest w przesyłaniu ( praktycznie można go przesłać bez zniekształceń na dowolną odległość ,czego dowodem jest internet) jednak w porównaniu z sygnałem analogowym nie jest idealny pod względem wierności odtwarzania. Polega to na tym że sygnał np. z mikrofonu ( czyli analogowy) przekształcony na postać cyfrową a z kolei na sygnał analogowy nie jest już tym samym sygnałem. Traci tym więcej ze swojego pierwowzoru im mniejsza jest częstotliwość próbkowania. Muzycy na przykład to słyszą mi to nie przeszkadza:D
Poza tym sygnał cyfrowy łatwiej jest regenerować jak zostanie przez tor osłabiony czy zniekształcony oraz łatwiej jest przetwarzać (z pełną powtarzalnością procesu przetwarzania - parametry układu przetwarzającego nie zmieniają się samoistnie w czasie, nie ma starzenia elementów, szumów, zniekształceń (oprócz tych wynikających z istoty samej metody przetwarzania).


(…)

… jest zdecydowanie bardziej odporny na zakłócenia zewnętrzne. Źródłami zakłóceń mogą być sieci energetyczne, fale radiowe, mikrofale i wiele innych zjawisk oraz urządzeń. Bowiem transmisja sygnałów analogowych odbywa się poprzez przesyłanie przewodami wartości prądu wciąż płynnie się zmieniających w zależności od przebiegu sygnału dźwiękowego. Przewód może zachować się jak swego rodzaju antena, która umożliwi…
… telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych.
8.Transmisja - proces przesyłania dowolnej wiadomości lub ogólnie danych między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem) zapisanej określonym, zrozumiałym dla obu stron kodem i po określonej drodze (tzw. medium transmisyjne).
9.
11. ISDN (ang. Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług).
Technologia sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych użytkownikom końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych) (ang. end-to-end circuit-switched digital services). Połączenia ISDN zalicza się do grupy połączeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz