Populacja i jej cechy charakterystyczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Populacja i jej cechy charakterystyczne-opracowanie - strona 1 Populacja i jej cechy charakterystyczne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

II. Populacja - zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość. Zagęszczenie populacji - liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchni terenu. Możną ją również definiować podając biomasę osobników na jednostce powierzchni. W wielu przypadkach zamiast jednostki powierzchni podaje się jednostkę objętości (powietrza lub wody) - dla organizmów egzystujących w tych środowiskach. Emigracja jednokierunkowy ruch na zewnątrz.
Imigracja jednokierunkowy ruch do wewnątrz, migracja dwukierunkowy ruch na zewnątrz a potem powrót na wewnątrz populacji.
Parametry charakteryzujące zagęszczenie populacji - Zgodnie z zasadą Alleego zarówno zbyt małe i zbyt duże zagęszczenie wpływa na populację ograniczająco. Przy zbyt dużym zagęszczeniu osobników wzrasta konkurencja wewnątrzgatunkowa, co ogranicza rozwój populacji i prowadzi do wzrostu "śmiertelności". Z kolei zbyt małe zagęszczenie może utrudnić osobnikowi rozmnażającemu się płciowo znalezienie partnera do rozrodu. Zasada Allego (metoda wyznaczania zag. populacji)- Niezależnie od typu rozmieszczenia, zarówno przegęszczenie jak i niedogęszczenie populacji może działać na populacje ograniczająco. Przykładem tego twierdzenia są wielkie skupiska ludzkie. Im większe jest miasto i im większa liczba mieszkańców, tym większy jest poziom stresu. Wyraża się to w zakłóceniach komunikacji społecznej, liczbie aktów agresji i nerwic. Rozrodczość - wrodzona zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu. Nie jest stałą i zależy od wielkości oraz składu populacji, oddziaływań między osobnikami i od warunków środowiska. Dzielona jest na potencjalną, czyli maksymalną możliwość rozrodczości populacji lub organizmu (nie występuje w praktyce nigdy tylko jedynie teoretycznie, ze względu na ograniczające ją czynniki biotyczne i abiotyczne) oraz na ekologiczną czyli taką z uwzględnieniem wszystkich niedogodności. Rozrodczość jest tak duża, aby pomimo ogromnej śmiertelności część osobników przetrwała. Jednak przy dużej liczbie osobników zacznie brakować pokarmu i one będą umierać. Dużą rozrodczością charakteryzują się organizmy rozmnażające się w sposób bezpłciowy np. bakterie. Podział komórki następuje bardzo szybko, następnie utworzona komórka może także szybko się podzielić itd. Ale jest to ograniczone wieloma czynnikami m.in pokarmem. Dużą rozrodczością charakteryzują się także drzewa i trawy. Wytwarzają dużą liczbę nasion ale nie oznacza to, że z każdego musi powstać nowy osobnik. Natomiast małą rozrodczością charakteryzują się ssaki. Wydają one na świat małą ilość potomstwa po długim czasie. Do tego ssaki mogą wydawać potomstwo jedynie w wieku płodnym czyli dużo osobników nie ma takiej możliwości (są przed lub po wieku rozrodczym).

(…)

… i śmiertelność. Ocena rozkładu wiekowego osobników dostarcza wielu informacji o aktualnej kondycji populacji. Należy jednak pamiętać, że badanie struktury wiekowej powinno obejmować dłuższe okresy. Gdyby bowiem zbadano populację jętek w okresie 48 godzin po rójce, to mogłoby się okazać, że nie ma w niej wcale osobników dorosłych. Taki obraz struktury wiekowej prowadziłby do fałszywych wniosków. W życiu każdego…
…, przy czym wyróżnia się rozmieszczenie: - równomierne, np. roślin w sadzie, pingwinów -losowe, np. muchy - skupiskowe, np. antylop, pawianów, dębów.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz