Badania populacji - parametry grupowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania populacji - parametry grupowe  - strona 1 Badania populacji - parametry grupowe  - strona 2 Badania populacji - parametry grupowe  - strona 3

Fragment notatki:

STRUKTURA PRZESTRZENNA POPULACJI
* terytoria osobnicze (rewiry) - powierzchnie zajmowane i stale bądź okresowo bronione przez osobniki tworzące populację
* wielkość rewirów zależy od właściwości biologicznych gatunku, ukształtowania powierzchni terenu, warunków klimatycznych i wielu innych czynników
* część rewirów może się na siebie nakładać (ze względu na ograniczoną pojemność środowiska)
* areał przestrzenny populacji - zsumowana powierzchnia rewirów
* zasięg - obszar zajmowany przez gatunek, którego granice wyznaczają areały wszystkich populacji danego gatunku
* rozmieszczenie - specyficzny rozkład przestrzenny osobników w obrębie areału zajmowanego przez populację
ROZMIESZCZENIE SKUPISKOWE
* spotykane najczęściej w dojrzałych (w pełni ukształtowanych) ekosystemach
* zalety skupiskowości
- ułatwienie w wyszukiwaniu pokarmu
- ułatwienie w opiece nad potomstwem
- wzajemne ostrzeganie się przed niebezpieczeństwem
- solidna obrona ~ duże stada ptaków albo ławice potrafią zdezorientować potencjalne drapieżniki (np. krogulec łatwo pochwyci samotnego szpaka

(…)

… złożonych jaja, a także w czasie linienia i wśród krótko żyjących osobników dorosłych
- obniżenie śmiertelności następuje w stadiach młodocianych (juwenilnych) gąsienic i poczwarek
KRZYWA JEDNOSTAJNIE NACHYLONA
* organizmy z brakiem zależności śmiertelności od stadium życiowego (wymieranie jest stałe)
* jamochłony rozmnażające się przez pączkowanie (np. stułbia) - badania przeprowadzono w warunkach…
… nie został zahamowany
- w krajach zamożniejszych przyrost naturalny spada i liczebność populacji stabilizuje się na względnie niskim poziomie (w tym w Polsce)
- sytuacja biednych państw afrykańskich i azjatyckich jest alarmująca (największy przyrost naturalny jest a Afryce)
FLUKTUACJE LICZEBNOŚCI
* zmieniająca się rozrodczość i śmiertelność powodują, że naturalne, pozornie ustabilizowane populacje ulegają fluktuacjom liczebności
- częstość oraz skala ich występowania są różne i zależne od bardzo wielu okoliczności
* konkretnym przykładem są cykliczne wahania
liczebności populacji zająca bielaka i rysia w Kanadzie
- rysie jako drapieżniki nie są w stanie w wielkim stopniu ograniczać populacji zajęcy
- populacja drapieżnika zmienia swoją liczebność tak jak populacja ofiary
- wahania liczebności zajęcy są powodowane…
… się wegetatywnie topole białe i stokrotki)
* wady skupiskowości
- konkurencja o wodę (szczególnie silna u roślin)
- konkurencja o przestrzeń życiową
- konkurencja o pokarm i światło
- czynnik stresujący (dla kręgowców stałocieplnych, szczególnie ssaków)
* przejawy tendencji skupiskowej
- stada u dużych ruchliwych zwierząt (renifery w Arktyce, antylopy Gnu w Afryce, szpaki w Polsce)
- ławice u ryb (dorsz, śledź…
terytorializm
- ryby raf koralowych
- tygrysy w dżungli
* w warunkach naturalnych rozmieszczenie prawie nigdy nie jest idealnie równomierne
* w biocenozach sztucznych (sadach, młodnikach sosnowych) regularne odległości pomiędzy osobnikami są wynikiem zamierzonych działań człowieka
STOSUNKI LICZBOWE
* ze strukturą przestrzenną wiąże się bezpośrednio jej liczebność i zagęszczenie
* liczebność - liczba osobników…
…, później spada prawie do zera i dopiero wśród starych osobników rośnie gwałtownie
KRZYWA WKLĘSŁA
* charakterystyczna głównie dla organizmów wydających na świat bardzo liczne potomstwo, najczęściej pozbawione opieki rodzicielskiej
* tasiemce, przywry, małże, pasikoniki, sardynki, śledzie, większość żab i drobnych gryzoni (chociaż opiekują się potomstwem)
* większość roślin, np. buk czy dąb (z dziesiątków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz