Pompy- kolokwium, pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pompy- kolokwium, pytania  - strona 1 Pompy- kolokwium, pytania  - strona 2 Pompy- kolokwium, pytania  - strona 3

Fragment notatki:

Pytania na pompy kolo II:
Jak działa tarcza obciążająca?
Tarcze odciążającą stosuje się w wysokociśnieniowych pompach wielostopniowych, tam gdzie siła osiowa może osiągać wysokie wartości. Tarcza zamocowana jest na wale na zewnątrz korpusu tłocznego pompy. Natomiast na korpusie tłocznym pompy zamocowany jest przeciw tarcza, która współpracuje z tarczą. To właśnie tarcza uniemożliwia przesuw wału pod wpływem siły osiowej, ponieważ ma możliwość ruchu w kierunku osiowym tylko do momentu oparcia się na przeciwtarczy w korpusie pompy.
Do czego służą otwory odciążające?
Otwory odciążające-którym można spowodować zmniejszenie siły osiowej. Jeżeli podczas eksploatacji pompy z łopatkami odciążającymi należy kontrolować ich stan to podczas eksploatacji pompy z otworami odciążającymi należy sprawdzać stan i stopień zużycia pierścieni uszczelniających zwłaszcza tylni występ wirnika i wynikającą stąd szerokość szczeliny uszczelniającej.
Narysuj przekrój merydionalny stopnia pompy wielostopniowej? Opisz dwa podstawowe etapy doboru pompy do układu?
selekcja - parametry
sortowanie - np. funkcja dobroci
W jaki sposób określana jest wartość NPSHR pompy?
Wartość NPSHR wyraża najniższe ciśnienie wlotowe zapobiegające zjawisku kawitacji, wymagane dla danej pompy przy danej wydajności.
Jak wpływa lepkość cieczy na charakterystykę przepływu pompy wirowej?
Wpływ na obniżenie wydajności pompy (obniżenie charakterystyki) o ile ciecz ma większa gęstość
niż woda.
Narysuj zarys wirnika i spirali pompy odśrodkowej (przepływ prostopadły, kierunek
przepływu)?
Narysuj uproszczony przekrój merydionalny pompy dwustrumieniowej ("bliźniaczej”)?
Jak wpływa gęstość przetłaczanej cieczy na wysokość podnoszenia pompy?
Wysokość podnoszenia pompy nie jest zależna od gęstości:
H~n2*d2 , H^f(p)
P=pHg , p=f(p)
Ciśnienie generowane przez pompę jest funkcją gęstości.
Do czego służy klucz doboru pomp?
Klucze doboru pompy: zastosowania, konstrukcyjne (budowa), certyfikaty, rodzaj, ciecze pompowane, tworzywa (wykonania), napęd.
Jaki wpływ ma temperatura pompowanej cieczy NPSHR pompy?
Wpływ temperatury na NPSH pompy - nadmierny wzrost temperatury cieczy przetłaczanej i związany z nim wzrost wartości ciśnienie pv powoduje zmniejszenie rozporządzanej nadwyżki antykawitacyjnej NPSHa i może spowodować powstawanie kawtitacji.
Jak przemieści się punkt pracy układu, gdy dołączymy drugą pompę równolegle (wykres)?

(…)

… kołowym, trapezowym i prostokątnym oraz ich kombinacjach
Na czym polega zasada stałego krętu?
Krętem (momentem pędu układu punktów materialnych względem stałego punktu 0) nazywamy wektor równy sumie geometrycznej momentów pędu punktów względem bieguna 0.
Ko=Sn i=1 kio=Sn i=1 Vi x mVi
Zasada krętu układu punktów materialnych:
Pochodna krętu względem czasu, względem dowolnego bieguna równania jest równa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz