Technologia projektowania przeładunku i składowania

note /search

Statkowe urządzenia przeładunkowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 6048

Charakterystyka statkowych urządzeń przeładunkowych .    Różnorodność przewożonych ładunków suchych, rozmaitość sprzętu technicznego i  warunków wykonywania prac przeładunkowych w portach stworzyły dużą ilość sposobów  jednoczesnego wykorzystania różnych środków technicznych.  Środki techniczne do ...

Prace przeładunkowe w morzu i na redach portu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435

Okoliczności i organizacja prac przeładunkowych w morzu i na redach portu.      Prace przeładunkowe na morzu są prowadzone, gdy statek utraci pływalność i nie  może kontynuować podróżyoraz podczas obsługi 

Podstawowe elementy kosztów zapasów - Koszt zakupu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Podstawowe elementy kosztów zapasów.      1. Koszt zakupu lub wyprodukowania konkretnych pozycji zapasów:  - jednostkowy koszt wyprodukowania lub zakupu dobra x ilość tego dobra  - możliwość obniżenia przy zakupie lub produkcji większej ilości  - stanowi podstawę do obliczania całkowitych kosztów z...

Cechy konstrukcyjne statków morskich

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1953

Podstawowe typy i podstawowe cechy konstrukcyjne statków morskich.    I – do przewozu drobnicy  · uniwersalne (konwencjonalne):  - ochronnopokładowiec otwarty ( urządzenia dźwigowe obrotowe lub bomy)  - semikontenerowiec lub półkontenerowiec (drobnica, kontenery, ładunki płynne w zależności od  zbi...

Rola opakowań w spedycji ładunków - Funkcja ochronna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2065

Rola opakowań w spedycji ładunków.    Opakowanie ładunków ma istotne znaczenie z punktu widzenia dostarczenia ich do odbiorcy  w stanie nie uszkodzonym i w pełnej wartości handlowej oraz użytkowej.  Logistyczne funkcje opakowania są następujące: ...

Zachowanie bezpieczeństwa przy przeładunkach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

Zachowanie bezpieczeństwa przy przeładunkach ładunków masowych płynnych i  suchych.    - z uwagi na możliwość zagrzewania się niektórych ładunków ( np. koncentraty rud  metali) należy  - systematycznie kontrolować temperaturę w ładowni statku,  -...

Bezpieczne mocowanie kontenerów na statkach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3059

Zasady bezpiecznego mocowania kontenerów na statkach specjalistycznych i na  statkach nieprzystosowanych.    - Do mocowania kontenerów mogą być stosowane łączniki skrętne i mostkowe, odciągi,  uchwyty specjalne, kliny, rozpory itp. Elementy. Dopusz...

Bezpieczne mocowanie ładunków na statkach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

  Zasady bezpiecznego mocowania ładunków na statkach RO-RO.      Ze względu na masę ładunek może się przesuwać podczas transportu. Aby uniknąć  tego zjawiska należy amocować ładunek w następujący sposób:    - podłożyć kliny pod koła,  - używa się pod...

Grupowanie kontenerów w bloki składowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

Zasady grupowania kontenerów w bloki składowe w terminalach kontenerowych oraz  parametry, od jakich uzależniona jest ich liczba i powierzchnia.      Kontenery są grupowane w bloki składowe pod względem na ich rodzaj, przeznaczenie,  ładunek, jaki jest w nich przewożony oraz jakim rodzajem statku s...

Oddzielanie ładunków niebezpiecznych różnych klas

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Technologia projektowania przeładunku i składowania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

Zasady oddzielania ładunków niebezpiecznych różnych klas.    Plan ładunkowy sporządza się według tabeli klas niebezpiecznych.   Wyróżnia się 5 zasad:    a) Z dala od (away of)- mogą znajdować się w tym samym pomieszczeniu ładunkowym, lecz w  odległości co najmniej 3 metrów    b) Oddzielone od siebi...