Środki transportu

note /search

Definicja transportu i jego cechy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4872

Definicja transportu i jego cechy. Definicja transportu - Zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków. Zespół czynności związanych z przemieszczaniem obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce jak i wszelkie czynności jaki...

Wykład - opór toczenia i opór wzniesienia w samochodach

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2086

Omówić opór toczenia i opór wzniesienia w samochodach. Opór toczenia - zależy przede wszystkim od rodzaju nawierzchni drogi oraz masy m samochodu który obliczamy ze wzoru: Ft = m*g*f Zależy od również od rodzaju ogumienia, ciśnienia powietrza w ogumieniu i prędkości jazdy. Wartości współczynnika f...

Wykład - opory aerodynamiczne (opór powietrza) w samochodach

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2156

Omówić opory aerodynamiczne (opór powietrza) w samochodach. Opór powietrza Całkowita siła oporu powietrza składa się z oporu aerodynamicznego pojazdu w ruchu oraz oporu aerodynamicznego wywołanego obrotem kół. Drugi ze składników zazw...

Wykład - podział środków transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4606

Podział środków transportu. Środki transportu o zasięgu nieograniczonym - nośniki dalekie: Tabor kolejowy Tabor kolejowo - drogowy Tabor lotniczy Tabor wodny Środki transportu o zasięgu ograniczonym - nośniki bliskie Środki transportu o ruchu przerywanym - wózki jezdniowe -

Podział dźwignic i przenośników - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3227

Podział dźwignic z krótkim komentarzem (określeniami lub schematami). a) Ciągnik - dźwignica przeznaczona do przemieszczania ładunków za pośrednictwem cięgna zakończonego urządzeniem chwytającym ...

Zagadnienia z ćwiczeń - środki transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1288

Podział wózków jezdniowych napędzanych. 1 - wózki z napędem elektrycznym 2 - wózki z napędem spalinowym 3 - wózki z napędem specjalnym wózki naładowane wózki unoszące wózki podnośnikowe wózki ciągnikowe wózki jezdniowe specjalne Kla...

Równanie ruchu i pojazdy szynowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2289

Równanie ruchu samochodu, z objaśnieniem składników oporu ruchu. Przedstawia sumę rzutów wszystkich sił wzdłużnych działających na pojazd na nawierzchnię drogi: Fn = Px + Ft + Fs + Fb + Fs + Fu Gdzie: Fn - reprezentuje siłę napędową pokonującą wszystkie opory Fu = Tu /rd Px - Opór powietrza Ft - ...

Wykład - przenośniki cięgnowe

 • Politechnika Warszawska
 • Środki transportu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1246

Naszkicować przykłady i krótko omówić przenośniki cięgnowe. Przenośnik taśmowy, ze zmiennym nachyleniem Przenośnik członowy - wózkowy okrężny Przenośnik członowy - płytowy przestrzenny Przenośnik półkowy z pojemnikiem cięgnem Przenośnik kub...