Ruch drogowy i miejski

note /search

Czynniki drogowe i ruchowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1743

Czynniki drogowe i ruchowe • Czynniki drogowe - szerokość jezdni - liczba i szerokość pasów ruchu - szerokość chodnika, poboczy i pasa zieleni - przeszkody boczne i ich oddalenie od pasa jezd...

Wykład - czynniki wpływające na ruch

 • Politechnika Warszawska
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1365

Wyróżniamy pięć analiz (czynniki wpływające na ruch): 1.) Zmiany zachodzące w latach 2.) Zmiany zachodzące w miesiącach lub porach roku 3.) Zmiany zachodzące w dniach tygodnia 4.) Zmiany zachodzące w godzinach doby 5.) Zmiany zachodzące w okresach kilkuminutowych w ciągu godziny. Ad 1.) Czynniki...

Miarodajne natężenie ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2744

Miarodajne natężenie ruchu - natężenie n-tej godziny 24h * 365 = 8760 pomiarów Przeciętny ruch miesięczny = 1/12 ruchu zanotowanego w ciągu roku Średniodobowe natężenie ruchu dowolnego miesiąca Przeciętny ruch tygodniowy = 1/52 globalnego ruchu zanotowanego w ciągu roku Przeciętny ruch dobowy = 1/...

Mierniki charakteryzujące poziom swobody ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2583

Mierniki charakteryzujące poziom swobody ruchu zależne od prędkości podróży: Vpodr = Em(v) zależne od intensywności: λ = f(λ/C) wg. HCM - 65 Według HCM - 85 przyjmuje się inne miary poziomu swobody ruchu: procent czasu blokowania: procent czasu, w którym pojazdy jadąc w kolumnie ponoszą straty ...

Wykład - przepustowość

 • Politechnika Warszawska
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1848

Przepustowość - teoretycznie określana największa liczba pojazdów jaka w określonych warunkach geometrycznych i ruchowych oraz w dogodnych warunkach atmosferycznych z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu może przejechać przez określony przekrój

Rozkład ruchu w przestrzeni - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

Rozkład ruchu w przestrzeni: - natężenie ruchu w danym kierunku - liczba pasów ruchu - wpływ przeszkód bocznych - liczba pojazdów na sąsiednim pasie ruchu - liczba wolnojadących lub parkujących przy krawężniku pojazdów - liczba włączeń i wyłą...

Warunki ruchu drogowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

Warunki ruchu drogowego: Zespół czynników określających jakość sytuacji drogowo - ruchowej w której znajduje się użytkownik drogi. Procent czasu blokowania - jest określany jako średni procent łącznego czasu podróży w którym pojazdy jadąc w kolumnie ponosząc straty wskutek braku możliwości wyprzedz...

Wykład - wielkość strumienia, a ich estymatory

 • Politechnika Warszawska
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Podaj związek i warunek jego obowiązywania między parametrami opisującymi wielkość strumienia, a ich estymatorami Aby związki obowiązywały muszą być stacjonarne (jednorodne dla obserwcji chwilowych) czyli momenty 10 i 20 muszą być niezależne od czasu. λ(t) = λ = const. E( Φxi(t) ) = λ Δt E( M(xi...

Intensywność nasycenia - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1519

Na początku sygnału zielonego pojazdy jada z intensywnością nasycenia i potem intensywność ta spada bo jedni skręcają w lewo inni w prawo i spowalniają ruch sygnał ten jest potrzebny do sprawdzania przepustowości skrętu w lewo relacji przeci...

Wykład - parametry opisujące wielkość strumienia w obserwacji chwilowe...

 • Politechnika Warszawska
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1407

Wymień parametry opisujące wielkość strumienia w obserwacji chwilowej i lokalnej Parametry opisujące wielkość strumienia w obserwacji lokalnej: odstępy czasu między pojazdami: Δt strumień jednostkowy pojazdów: Φxi(t) liczba pojazdów: M(xi , to , t1) natężenie strumienia ruchu: intensywność stru...