Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn

note /search

Wymiarowanie połączeń mechanicznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4207

Projekty "Wymiarowanie połączeń mechanicznych; połączenia spawane". Projekt zawiera: dobór cząstkowych współczynników bezpieczeństwa, rysunek pomocniczy, obliczenie spoiny czołowej, obliczenie spoiny pachwinowej oraz wnioski....

Analiza kinetostatyczna mechanizmów płaskich

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 553
Wyświetleń: 6678

Projekt z mechaniki, którego tematem jest analiza kinetostatyczna mechanizmów płaskich. Obliczenia z poprzedniego projektu, wykresy, obliczenia, układ równań, analiza trzech ogniw, analiza ogniw na podstawie danych. Projekt nr 2 z Teorii mechanizmów i maszyn Politechnika Krakowska Wydział Mechanicz...

Mechanika -przykładowe zadania na egzamin

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5096

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: równania prędkości, równanie ruchu, wierzchołek paraboli, siła obciążająca pas w przekładni, kinematyka i dynamika. ...

Zadania- drgania mechaniczne

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3815

W tych notatkach znajdziecie przypadek do przeanalizowania w postaci schematu. Każde zadanie zawiera metodykę rozwiązania, wyprowadzenie wzorów. Do rozwiązania zadań wykorzystywana jest np. Metoda Lagrange’a, Metoda d’Alamberta. Jest to dobry materiał aby sprawdzić swoje siły rozwiązując samodzieln...

Mechanika - Kinematyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1687

%* $* + 1631 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis awa Staszica w Krakowie © Wydawnictwa AGH, Kraków 2001 ISSN 0239-6114 Redaktor Naczelny Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych: prof. dr hab. in . Andrzej Wichur Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr Beata Barsz...

Mechanika - Statyka pdf

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4578

SPIS TREŚCI 1. STATYKA 1.1 Wprowadzenie 1.2 Pojęcia podstawowe. Aksjomaty statyki 1.2.1 Pojęcia pierwotne 1.2.2 Siła jako wektor 1.2.3 Dwójka zerowa 1.2.4 Twierdzenie o przesuwaniu siły wzdłuż prostej działania 1.2.5 Wypadkowa dwóch sił nierównoległych na płaszczyźnie 1.2.6 Rozkład siły na dwie skła...

Fale i cząstki

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3269

Wykład: Fale materii, fala de Broglie?a. Struktura atomu i fale stojące. Mechanika falowa. Zasada odpowiedniości. Wykład 34 Fale i cząstki 1 Fale materii Omawiane na poprzednich wykładach doświadczenia były interpretowane raz w oparciu o ...

Pola fizyczne wektorowe i skalarne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2632

Mechanika relatywistyczna. Transformacje Galieusza. Postulaty Szczególnej Teorii Względności. Wpływ siły Coriolisa na zjawiska ziemskie. POLA FIZYCZNE WEKTOROWE I SKALARNE. W wielu sytuacjach punktowi przestrzeni można przyporządkować jakąś wielkość fizyczną. Zależność F=F(r,v,t) mówi nam, że każdem...

Mechanika płynów z wzorami

 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2023

MECHANIKA PŁYNÓW 1. Płyn - substancja, która może płynąć (=ciecze i gazy). 1. Jeżeli na płyn działa siła powierzchniowa, to musi być prostopadła do powierzchni płynu (styczna =warstwy ślizgają się powierzchni, bo płyn nie może zrównoważyć siły stycznej. Wynika z tego zdolność płynu do zmiany k...

Mechanika - wyklad 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3836

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Mechanika I Wojciech Lisowski 1 Wprowadzenie. Siła. Więzy, reakcje. Zasady analizy układów sił. Środkowy układ sił WIMIR, AGH w Krakowie 1 Program STATYKA - Pojęcia podstawowe - Analiza układów sił - Tarcie Coulomb...