Odwodnienie dróg

note /search

Projekt z dróg szynowych - układ torowy

  • Politechnika Śląska
  • Odwodnienie dróg
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2863

Dokument ma 5 stron i zawiera takie elementy jak: obliczenia parametrów łuku, obliczenia wstawek, dane, kąt zwrotu, rysunki. Zajęcia prowadzone są na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.                                                     ...

Wykłady z odwodnienia dróg cz.1

  • Politechnika Śląska
  • Odwodnienie dróg
Pobrań: 693
Wyświetleń: 7707

Wymagania przedstawione w notatce są dostosowane do normy PN-S-02204. Zakres opisu tej normy jest następujący: składowe systemu odwodnienia dróg, zakres normy, ogólne wymagania techniczne, odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie wgłębne, odwodnienie podziemne, wpływ wielkości zlewni drogowych na ks...

Wykłady z odwodnienia dróg cz.2

  • Politechnika Śląska
  • Odwodnienie dróg
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5929

wszystkie opisane wymagania zostały dopasowane do normy PN-S-02204. Zakres tych notatek jest następujący: muldy przydrożne, mulda trawiasta, mulda z gładkim umocnieniem dna, mulda z porowatym umocnieniem dna, mulda brukowana, przepusty, odwodnien...

Wykłady z dróg szynowych

  • Politechnika Śląska
  • Odwodnienie dróg
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2814

Z notatki dowiemy się między innymi czym różnią się szyny kolejowe i tramwajowe (kształy, opis elementów), jaka jest budowa toru, przekroje normalne na prostej i łuku (zwymiarowane i opisane dla trasy jedno i dwutorowej), jakie mamy podkłady pod tory kolejowe, jakie są kształty, jakie pełnią funkcj...