Nauka o materiałach - strona 13

Aluminium- zastosowanie, materiały

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Zastosowanie: Przewody elektryczne Wymienniki ciepła i chłodnice Opakowania artykułów spożywczych wytwarzanie stopów technicznych anody w systemach ochrony protektorowej statków morskich aluminiowanie antykorozyjne powierzchni ...

Beton – wodoszczelność, materiały

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Beton - wodoszczelność Wodoszczelność jest to cecha określająca odporność betonu na przeciekanie wody pod ciśnieniem. Miarą wodoszczelności jest wskaźnik ciśnienia obliczany jako iloraz wysokości słupa wody do grubości przegrody. Liczba po literze W określa dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w...

Ceramika inżynierska- zastosowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Ceramika inżynierska- zastosowanie: -spiekane tlenki metali -spiekane węgliki metali -spiekane azotki - w budowie maszyn silnie obciążo0nych, narażonych na duże obciążenia mechaniczne (ścieran...

Ceramika tradycyjna – ogólna technologia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Ceramika tradycyjna - ogólna technologia · Rozdrabnianie i oczyszczanie surowców · Przygotowanie masy z surowców i wody · Formowanie masy ceramicznej · Suszenie uformowanej kształtki (odpar...

Materiały ceramiczne, materiały

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Materiały ceramiczne · Są to materiały nieorganiczne o wiązaniach kowalencyjnych lub jonowych · Otrzymywane zwykle w procesach wysokotemperaturowych · Do grupy tej zalicza się również szkło i ceramika szklana Grupa ta obejmuje różnorodne substancje, poczynając od lodu, przez tlenki i węgliki met...

Polimetakrylan metylu PMM

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Polimetakrylan metylu PMM Jest polimerem amorficznym o dużej twardości i doskonałych właściwościach optycznych. Przetwarzany jest głównie metodami odlewania i wytłaczania. Zastosowania PMMA wynikają z jego właściwości optycznych: przeźroczyste osłony lamp, otworów okiennych i wzierników, światłowod...

Silikony- charakterystyka ogólna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 455

Silikony - to popularna nazwa dla tworzyw sztucznych opartych na polisiloksanach i żywicach silikonowych . Czasami (przez niepoprawne kalkowanie z angielskiego) mówi się także o płytkach silikonowych będących podstawą do produkcji mikroprocesorów...

Szkło i ceramika szklana

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

Szkło i ceramika szklana Szkło- ciecz przechłodzona do tego stopnia, ze dzięki siła lekkości zapewniają utrzymanie sztywności cieczowej. Cechą charakterystyczną stanu szklistego

Zastosowanie materiałów na bazie tlenków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Zastosowanie materiałów na bazie tlenków: - wierniki turbin w turbosprężarkach - zawory wydechowe w silnie obciążonych silnikach - materiały ścierne: typ polikrystaliczny korb do wykonywania ściernic, materiały ścierne w postaci proszkowej do ob...

Nauka o materiałach - żywice

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

żywice - występują jako tzw. żywice techniczne do bezpośredniego zastosowania (odlewania, nasycania, laminowania), względnie stanowią surowiec do dalszego przerobu na tłoczywa, preimpregnaty, kleje, kity, materiały regeneracyjne i malarskie itp. Żywice fenolowe lane stosowane do bezciśnieniowego ...