Nauka o materiałach - strona 12

Mosiądze jednofazowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Mosiądze jednofazowe: Zawierają do 39% Zn, struktura jednofazowa typu a. Cechy: bardzo dobra plastyczność, tłoczność ...

Brązy - Stop metali

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Brązy Stopy miedzi, w których głównym składnikiem stopowym nie jest cynk lub nikiel ...

Materiały polimerowe- pojęcia podstawowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Materiały polimerowe Pojęcia podstawowe Jak powstaje makrocząsteczka Mer-- najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów . Monomer- to proste cząsteczki tego samego związku chemicznego , z których w wyniku

Podział martenzytu ze względu na morfologię

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Podział martenzytu ze względu na morfologię, przedstawiono na rys. 9. Rys. 9. Klasyfikacja struktur martenzytycznych w stalach. Rys. 10. Morfologia martenzytu w stalach węglowych: a) listwowy, b) płytkowy. ...

Polimeryzacja addycyjna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Polimeryzacja addycyjna Proces łączenia się cząsteczek monomeru lub monomerów wskutek przemieszczania się ruchliwego atomu wodoru. Powoduje to powstanie reaktywnych ośrodków w monomerze i ...

Mechanizmy niszczenia cieplnego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Mechanizmy niszczenia cieplnego depolimeryzacja - rozpad łańcucha na cząsteczki monomeru degradacja - rozpad łańcucha na krótkie odcinki destrukcja - całkowity rozpad polimeru na proste związki chemiczne. Uwaga: niektóre z produktów destrukcji mogą być silnie toksyczne ...

Obróbka cieplna - pojęcie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Obróbka cieplna jest to zespół odpowiednio dobranych zabiegów cieplnych prowadzących do zmiany właściwości stali poprzez zmiany struktury w stanie stałym w wyniku zmian temperatury i czasu. ...

Poliolefiny - zastosowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Poliolefiny - zastosowania rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych (HDPE i PP), obudowy i opakowania, zbiorniki izolacje kabli, elementy elektrotechniczne; włókna i tkaniny techniczne. LDPE w postaci spienionej lub fol...

Procesy obróbki cieplnej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Procesy obróbki cieplnej. Obróbka cieplna ma na celu zmianę właściwości poprzez zmianę struktury, lecz bez zmiany kształtu obrabianego przedmiotu. W zależności od parametrów obróbki cieplnej oraz zmian zachodzących w strukturze pod wpływem obróbki cieplnej wyróżnia się:

Rodzaje obróbki cieplnej - obróbka cieplna zwykła

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Ze względu na czynniki wpływające na kształtowanie struktury oraz właściwości metali i stopów można wyróżnić następujące rodzaje obróbki cieplnej: obróbkę cieplną zwykłą, obróbkę cieplno-chemiczną, obróbkę cieplno-mechaniczną (zwaną także obróbką cieplno-plastyczną), obróbkę cieplno-magnetyczną...