Modelowanie symulacyjne

Modelowanie symulacyjne - pytania

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie symulacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1659

Zagadnienia metodologii modelowania symulacyjnego Jaki jest cel stosowania symulacji (modeli symulacyjnych)? Podaj zalety symulacji jako metody rozwiązywania problemów. Podaj wady i ograniczenia symulacji jako metody rozwiązywania problemów. Podaj definicję uogólnioną symulacji oraz definicję sz...

Zmienna losowa - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Maria Pietroń
  • Modelowanie symulacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA POJĘCIE ZMIENNEJ LOSOWEJ Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenie losowe, zdarzenie elementarne, prawdopodobieństwo, zbiór zdarzeń elementarnych. Def. Niech E będzie zbiorem zdarzeń elementarnych danego doświadczenia. Funkcję X(e) przyporządkowuj...