Modelowanie symulacyjne

note /search

Modelowanie symulacyjne - pytania

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie symulacyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1925

Zagadnienia metodologii modelowania symulacyjnego Jaki jest cel stosowania symulacji (modeli symulacyjnych)? Podaj zalety symulacji jako metody rozwiązywania problemów. Podaj wady i ograniczenia symulacji jako metody rozwiązywania problemów. Podaj definicję uogólnioną symulacji oraz definicję sz...

Zmienna losowa - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie symulacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA POJĘCIE ZMIENNEJ LOSOWEJ Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenie losowe, zdarzenie elementarne, prawdopodobieństwo, zbiór zdarzeń elementarnych. Def. Niech E będzie zbiorem zdarzeń elementarnych danego doświadczenia. Funkcję X(e) przyporządkowuj...