Kształtowanie systemów logistycznych

note /search

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 11

 • Politechnika Warszawska
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1505

Efekt decentralizacji konfekcjonowania Analizy efektywności decentralizacji procesów konfekcjonowania zaleca się wykonywać (w ramach kształtowania i wymiarowania procesów przepływu materiałów w systemie logistycznym zakładu) wtedy gdy: ...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 14

 • Politechnika Warszawska
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

Pyt. 14. Zadanie logistyczne dla rynku handlowego Zadanie logistyczne w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym polega na przekształceniu strumieni towarów wchodzących do przedsiębiorstwa opisanych ze względu na jakość i ilość, na strumienie towarów wychodzących z przedsiębiorstwa, zgodnie z zamówieniami ...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 15

 • Politechnika Warszawska
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

Pytanie 15. Od czego zależy dobowa liczba pojazdów wywożących z rynku hurtowego określoną masę towarową Q wyrażoną w t/dobę? W dostawie: PjLiWe = CDSi ∙ kj iWe / qj iWe ∙ QjN (poj. typu j w dobie szczytowej) W odbiorze: PjLiWy= CDSi ∙ kjiWY / qjiWY ∙ QjN (poj. typu j w dobie szczytowej) Gdzie: P...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 17a

 • Politechnika Warszawska
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

PYTANIE 17. SCHEMAT CKŁ - OPIS System logistycznej obsługi miasta składa się z następujących obszarów i bloków: Obszar funkcjonalny I-tej liczby POŚREDNIKÓW - KZLi (i-1,2,...I) - np. operatorów logistycznych bez własnej infrastruktury i urządzeń), stanowiących tzw. klientów zastępczych dla CKLg i ...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 17 b

 • Politechnika Warszawska
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

10 KZLi P O Ś R E D M N ICY np. OPERATORZY (i- 1,2,...,I) LOGISTYCZNI BEZ WŁASNEJ INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU CK-BgPODSYSTEM INFORMACYJNY CKLg KDZj (j=1,2,...,J) DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI KOZl (l=1,2,...,L) ODBIORCY ZEWNĘTRZNI KDWk (k=1,2,...,K) DOSTAWCY WEWNĘTRZNI KRAJOWY SYSTEM LOGISTYCZNY O T O C Z...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 3 i 4

 • Politechnika Warszawska
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 994

Dane syntezy zadania logistycznego dla syst. log. firmy handlowej. Liczba dni roboczych w roku dr Liczba 8godzinnych zmian pracy lz Liczba nominalnych godzin pracy w roku przy jednej zmianie go Współczynnik wykorzystania czasu pracy ϕt Współ. Gotowości technicznej urządzeń ϕgt Współ. Zmiany obsza...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 5

 • Politechnika Warszawska
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Przypadek 1 - rytmy „produkcji” (wytworzenia lub gromadzenia) - są zgodne z rytmami zużycia (konsumpcji, wbudowania itp.) - Centrum logistyczne może być potrzebne tylko dla: a/ - przekształcenia strumieni ładunków ze względu na postać (przeładunki, przeformowania itp.), b/ - przekształcenia strumi...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 6

 • Politechnika Warszawska
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1526

Pytanie 6 Struktura Centrum Logistycznego (wymienić obszary funkcjonalne): Struktura CL obejmuje następujące obszary funkcjonalne: - strefę „O” - przepływu ładunków obok CL; - strefę „A” - postojową (parkingową) dla pojazdów drogowych z ładunkami grupy 4; - strefę „B” - przekształcenia ładunków g...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 7

 • Politechnika Warszawska
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

PYTANIE 7. STRUKTURA KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH W JEDNO I WIELOSTOPNIOWYM SYST. DYSTR. Roczne koszty eksploatacyjne obsługi log. dystrybucji wieloszczeblowej można obliczyć: gdzie: - roczny koszt wysyłki (przygotowanie i załadunek) k-tych strumienia ładunków wysyłanych z Dk (s=1), - roczny koszt k-tych...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 8

 • Politechnika Warszawska
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1239

PYTANIE 8 WYBRANE KRYTERIA LOKALIZACJI ELEMENTÓW PUNKTOWYCH Lokalizacyjne kryterium popytu na usługi logistyczne Poszukuje się „najgęstszych” środowisk potencjalnego popytu „logistycznego” np. ze strony bloków funkcjonalnych KSL i tam lokalizuje się Ek,s Wybiera się taką lokalizację „x” elementu pu...