Eksploatacja pojazdów samochodowych

note /search

Badanie akumulatora

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

Badanie akumulatora sprawdzenie szczelności obudowy, stanu zacisków biegunowych i poziom elektrolitu pomiar gęstości elektrolitu, pomiar napięcia na zaciskach akumulatora bez obciążenia i pod obciążeniem, pomiar napięcia na zaciskach akumula...

Naprawa konserwacyjna

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1729

Naprawa konserwacyjna: polega na wykonaniu określonych czynności, których celem jest usunięcie skutków starzenia elementów pojazdów dłużej przechowywanych oraz na przeprowadzeniu wielu zabiegów konserwacyjnych, jest przeprowadzana w miejscu przechowywania na specjalnie wydzielonych stanowiskach alb...

Oględziny zewnętrzne zawieszenia

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Oględziny zewnętrzne zawieszenia: stan wahaczy i drążków reakcyjnych (korozja, uszkodzenia mechaniczne), stan przegubów, sworzni i tulei, kompletność śrub,

Funkcje sprzęgła

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Funkcje sprzęgła: -przenosi moment obrotowy pomiędzy dwoma elementami w obydwie strony , miedzy walem a układem napędowym -umożliwia szybkie krótkotrwale rozłączenie napędu np.: w celu zmiany biegu, zatrzymania się - umożliwia płynne ruszanie z miejsca -tłumienie drgań skrętnych występujących w ...

Naprawa powypadkowa

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

Naprawa powypadkowa: jest związana z naprawą uszkodzeń spowodowanych w wyniku wypadku drogowego lub zderzenia z pojazdem ewentualnie z przeszkodą, pracochłonność i zakres napraw powypadkowych mają charakter losowy, może być wykonywana w ...

Naprawa główna

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1358

Naprawa główna: polega na całkowitym demontażu pojazdów na zespoły i zespołów na części oraz na regeneracji lub wymianie części, miejscem przeprowadzenia naprawy głównej jest specjalnie do tego przeznaczony zakład naprawczy, w wyniku naprawy głównej zostaje całkowicie odtworzona zdolność pojazdu ...

Budowa, działanie wału napędowego z przegubem krzyżakowym

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4501

Budowa, działanie wału napędowego z przegubem krzyżakowym Dłuższa część wału wykonana jest zwykle z cienkościennej rury stalowej bez szwu. Rury takie muszą być dokładnie wykonane, z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek grubości ścianek, prostoliniowości osi wału. Do rury z dwóch stron przyspawane s...

Elementy podatne w wałach i przegubach

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4074

Elementy podatne w wałach i przegubach. Zadaniem elementu podatnego w wałach i przegubach jest ograniczenie amplitudy drgań skrętnych w układzie napędowym. W tym celu do układu napędowego wstawia się elementy o zwiększonej podatności, korygujące w ten sposób sumaryczną podatność układu tak, że obsz...

Erozja

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

Erozja - mechaniczne oddziaływanie strumienia cieczy na powierzchnie współpracujące przy dużych prędkościach przepływu. Powoduje wyrywanie cząstek metalu, deformację w mikroobszarach oraz powstawanie mikropęknięć. Pojawienie się pierwszych ogniw erozji powoduje przyśpieszenie procesu zużywania. Koro...

Eksploatacja pojazdów samochodowych

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1540

KONSPEKT do zajęć z przedmiotu „Budowa pojazdów mechanicznych” TEMAT: Mosty napędowe wały napędowe i przeguby CZAS: 2 x 45' MIEJSCE: sala wykładowa 2/23a FORMA ZAJĘĆ: wykład METODA: podająca PROFIL SZKOLENIA: wyższe studia zawodow...