Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej

note /search

Bariery komunikacyjne które nie sprzyjają prowadzeniu rozmowy

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Proszę wymienić bariery komunikacyjne, które nie sprzyjają prowadzeniu rozmowy. 1.Osądzanie polega na narzucaniu innym własnych wartości, na formułowaniu rozwiązań ich problemów. Badacz, który osądza nie słucha tego, co mówi do niego respondent, ponieważ jest zajęty oceną jego wyglądu, tonu głos...

Techniki składające się na aktywne słuchanie

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

Jakie techniki składają się na aktywne słuchanie? AKTYWNE SŁUCHANIE jest pomocne w prowadzeniu rozmowy. Wymaga ono wsłuchania się w spostrzeżenia, uczucia, potrzeby i prośby respondenta. Do technik wykorzystywanych w trakcie aktywnego słuchania zalicza się: 1.Skupianie się:  bezsłowne (kontak...

Rodzaje obserwacji

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1792

Rodzaje obserwacji a) Obserwacja fotograficzna:  Ciągłe, nieprzerwane obserwowanie zachowań w jakimś odcinku czasowym  Rejestrujemy wszystkie fakty pojawiające się w zachowaniu dziecka  Nie wymaga przygotowania-obserwujemy wszystko, co się dzieje b) Obserwacja próbek czasowych:  Wymaga us...

Przykładowe pytania poznające stosunki uczuciowe w rodzinie oraz sposo...

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

Za pomocą jakich pytań można poznać: a) stosunki uczuciowe panujące w rodzinie? b) sposoby stymulacji rozwoju dziecka, metody wychowawcze? a) Przykładowe pytania: 1. Kiedy przebywa Pani z dzieckiem, co najczęściej robicie? Czy wykonujecie wspólnie jakieś prace? 2. Z jakimi sprawami dziecko pr...

Wskazówki do budowy pytań wg E. Jackowskiej

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Jakie wskazówki do budowy pytań proponuje E. Jackowska? Wskazówki opracowane przez E. Jackow ską:  Najpierw pytamy o sprawy natury ogólnej – np. dane dotyczące pierwszych lat życia dziecka, potem o sprawy osobiste – np. o stosowane metody w razie nieposłuszeństwa dziecka  Pytając o trudne sp...