Subkultury we współczesnych społeczeństwach

note /search

Geneza i rozwój subkultury bikiniarzy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Subkultury we współczesnych społeczeństwach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2016

Geneza i rozwój subkultury bikiniarzy. Bikiniarze - subkultura młodzieżowa funkcjonująca w Polsce do końca lat 50. XX w. Słowo to określa polski odpowiednik amerykańskiego bitnika , charakteryzujący człowieka niestosującego się do n...

Narodziny i ewolucja ruchu punk w Wielkiej Brytanii i Polsce

  • Uniwersytet Warszawski
  • Subkultury we współczesnych społeczeństwach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1722

Narodziny i ewolucja ruchu punk w Wielkiej Brytanii i Polsce Punk to kontrkultura młodzieżowa czy wręcz kultura alternatywna / ruch kulturowo-społeczno-polityczny, zapoczątkowany w połowie lat 70. XX w. , w różnych swoich przejawach istniejąc...

Styl, idee i formy działania hippisów

  • Uniwersytet Warszawski
  • Subkultury we współczesnych społeczeństwach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

Styl, idee i formy działania hippisów. Ruch hippisowski , hippisi , dzieci kwiaty ( ang. hippie,-s ; to be hip - żyć na bieżąco, dniem dzisiejszym) - kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku (bardzo ważnym wydarzeniem a propos hippisów jest wojna w Wietnamie, którą k...