Procedury Decyzyjne Uni Europejskiej

note /search

Lasyfikacja decyzji uwzględniająca sposób procedowania

  • Uniwersytet Warszawski
  • Procedury Decyzyjne Uni Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204

Klasyfikacja decyzji  uwzględniająca   sposób procedowania  Marta Witkowska   Akty ustawodawcze i nieustawodawcze   rozporządzenie - środek unifikacji prawa,   dyrektywa – środek harmonizacji,   decyzja – akt indywidualny lub generalny,   akty inne   zalecenia, opinie, komunikaty, itd.    ...

Udział parlamentów narodowych w prawie wtórnym

  • Uniwersytet Warszawski
  • Procedury Decyzyjne Uni Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

Udział parlamentów narodowych   w tworzeniu prawa wtórnego:  Wzmocnienie parlamentów narodowych?  dr Marta Witkowska  –Sposób udziału parlamentów  narodowych w polityce UE określa  porządek prawny poszczególnych krajów  –Zasada autonomii proceduralnej :  • państwa mają wolność wyboru jeżeli chodz...